Det ska bli enklare att se resors klimatpåverkan

Klimatsmarta transporter är en nyckel för att vi ska kunna nå klimatmålen. Då måste det också bli enklare för människor att kunna välja klimatsmarta resor. Därför vill regeringen att det ska bli obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

Lorentz Tovatt Klimatpolitisk talesperson

– På samma sätt som cigarettpaketen ska varna för skador på hälsan vill vi att flygbolagen ska varna för den skada flyget gör på planeten. När klimatpåverkan redovisas tydligt blir det lättare för alla de som vill göra ett klimatsmart val när de bokar sin resa. Trenden med ökat tågresande och minskat flygresande måste fortsätta, säger Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt .

Regeringen ger myndigheten Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

I uppdraget ingår att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. Trafikanalys ska även analysera och lämna förslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer som bör omfattas.

Konsumentverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Transportstyrelsen ska bistå Trafikanalys inom sina respektive ansvarsområden.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: