Lorentz Tovatt

Riksdagsledamot i näringsutskottet, klimatpolitisk talesperson

Lorentz hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Tåg.

Tågen ska gå i tid. Gärna snabbt. Vi vill bygga spår för höghastighetståg och starta nattåg till Europa. Det ska vara minst lika lätt att resa med tåg som med flyg, i Sverige och i Europa. Spåren i hela landet ska rustas upp.

Mer om Lorentz Tovatt

Lorentz Tovatt om politik

Klimatet är den viktigaste frågan för mänskligheten. Om vi misslyckas med klimatet så hotas mänskligt välstånd i grunden och därför kommer jag och Miljöpartiet alltid ha den som vår viktigaste fråga. Rent konkret handlar det om att helt fasa ut fossila bränslen samtidigt som vi satsar på alternativen – gång, cykel, kollektivtrafik, höghastighetståg, förnybara bränslen och elektrifiering. Det är ingen enkel uppgift, men den är fullt görbar!

Personligt

Klimatfrågan har gått som en röd tråd i mitt engagemang, när jag var språkrör för Grön Ungdom, när jag jobbade som sakkunnig på Miljödepartementet och i mitt riksdagsuppdrag. Vid sidan av politiken går jag på Djurgårdsmatcher och försöker spela lite själv då och då.