Dubbel kritik från Klimatpolitiska rådet: regeringen lämnar Sverige utan plan – och ljuger om det

När regeringen till slut lade fram sin kraftigt försenade klimathandlingsplan bar den namnet “Hela vägen till nettonoll”. Regeringsföreträdare upprepade om och om igen budskapet att Sverige nu för första gången någonsin hade fått en plan för att ta oss hela vägen till nettonoll till 2045. Men expertmyndigheten Klimatpolitiska rådet sågar regeringens klimatpolitik och konstaterar i sin färska rapport att påståendet att handlingsplanen leder hela vägen till nettonoll brister i saklighet.

Regeringen motiverade sitt påstående med ett speciellt diagram i den klimatpolitiska handlingsplanen, Figur 14.1. Diagrammet innehåller en graf som visar utsläppens utveckling över tid. Svart på vitt kan man följa hur linjen som visar utsläppsutvecklingen först letar sig uppåt efter Tidöregeringens tillträde, för att sedan runt år 2027 vända tvärt nedåt och nå noll lagom i tid till år 2045.

Regeringens kommunikation är vilseledande

Flera olika granskningar har visat att den här grafen inte hänger ihop med politiken i planen. Nu bekräftar Klimatpolitiska rådet att regeringens kommunikation varit vilseledande, och att Sverige med regeringens politik går mot att missa samtliga nationella, EU-gemensamma och internationella klimatmål.

– Det är uppenbart att regeringen inte har en plan för att minska utsläppen och ställa om Sverige. Istället ökar man medvetet utsläppen och bromsar omställningen. Konsekvensen blir att man lämpar över ansvaret på svenska folket och näringslivet. Det är inte bara ansvarslöst, det är skadligt för hela Sverige. Vi riskerar svenska jobb, svenska företags konkurrenskraft och investeringar i Sverige., säger språkrör Daniel Helldén (MP).

Miljöpartiet har en egen klimathandlingsplan

Miljöpartiet menar att det är politikens uppgift att möjliggöra hela samhällets klimatomställning. Det är politikens ansvar att företagen ges rätt incitament och förutsättning, att alla människor i Sverige ges möjlighet att vara en del av en rättvis omställning.

Vi har därför presenterat en egen klimathandlingsplan med närmare 200 åtgärder för utsläppsminskningar inom alla sektorer och på alla nivåer.

Klimatmålen finns inte för klimatmålens skull. Klimatomställningen handlar om att skydda hela befolkningen från de allvarligaste riskerna med klimatkrisen – att regeringen i detta läget ökar utsläppen av växthusgaser och avvecklar centrala myndigheters arbete med klimatanpassning är oförsvarbart.

Om Klimatpolitiska rådet

Det är tack vare Miljöpartiet som Sverige har en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och vi vill att alla Sveriges regeringar ska granskas med avseende på klimatpolitiken. Att klimatlagen, antagen av samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, behandlas så lättvindigt av regeringen underminerar tilltron till det klimatpolitiska ramverket. Det är problematiskt eftersom de breda stödet för klimatmålen och ramverket – i riksdagen, näringslivet och samhället i övrigt – är en av Sveriges största tillgångar i klimat­omställningen. Vad som krävs för att regeringen ska vakna och agera är oklart. Ett tips är att göra sig fri från det klimatförnekande stödpartiets orimliga inflytande.

Här kan du läsa Miljöpartiets klimathandlingsplan.

Läs intervju med Daniel Helldén i Aftonbladet.

Relaterade nyheter

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter