Elprisstödet måste bli mer rättvist

Regeringen har presenterat ett förslag om kompensation till hushållen för den senaste tidens höga elpriser. Miljöpartiet menar att det har flera brister. Idag lägger Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamt fram ett utskottsinitiativ för att göra stödet mer rättvist och skynda på energieffektiviseringen.


Regeringens förslag tar inte hänsyn till hushållens ekonomi, och de hushåll som drabbats hårdast är inte utgångspunkt för förslaget. De hushåll som har en lägre förbrukning men ändå betalar mycket i relation till hushållets inkomst får inte del av stödet. Det tar heller inte hänsyn till att elpriserna varit betydligt högre i södra Sverige än i norra Sverige under vintern.

– Elprisstödet ska gå till de hushåll som behöver det mest. Det är framförallt hushåll med  låga inkomster och direktverkande el, men också hushåll med små marginaler som garanti­pensionärer och ensamstående föräldrar, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson och riksdagsledamot (MP).

En rättvis och träffsäker elpriskompensation

Vi vill se ett system där de som drabbats hårdast ekonomiskt får mest stöd. Därför föreslår vi en ersättningsmodell som tar större hänsyn till vilka kostnader människor haft och inte bara hur stor deras förbrukning av el varit.

För att stötta de hushåll som har minst marginaler föreslår partierna en tillfällig förstärkning av bostadsbidraget under tre månader.

Viktigt med långsiktiga lösningar

Det mest effektiva sättet att sänka våra elkostnader och underlätta elektrifieringen är att minska behovet av el. Utöver elpriskompensationen vill MP och V därför att regeringen tar större ansvar för en snabb energieffektivisering och föreslår ett konverteringsstöd för hushåll som vill ersätta sin direktverkande el med fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Detta kan genomföras snabbt och göra att vi står bättre rustade inför nästa vinter.

– Sverige ska inte ha de elpriser vi haft denna vinter. Då krävs att vi satsar på det som ger effekt här och nu men också på sikt, med fler åtgärder för att hushållen ska stå bättre rustade redan nästa vinter och under lång tid framöver. Vi kan sänka energikostnaderna permanent, oberoende av hur Ryssland agerar. Det vinner både enskilda och klimatet på, säger Janine Alm Ericson.

Läs hela förslaget här. 

Relaterade nyheter

En budget för det nya gröna folkhemmet

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter