En budget för det nya gröna folkhemmet

En budget för det nya gröna folkhemmet

Miljöpartiets budget för 2023 visar att det går att tänka nytt. Vi kan möta svåra ekonomiska tider utan att låsa fast Sverige i fossilberoende.

– Det pågår flera kriser i vår omvärld: klimatkrisen, krig i Europa, svältkatastrofer och extrem fattigdom i världen. Vi har en hög inflation och människor är oroliga för sin ekonomi. Men vi måste klara av att möta dessa kriser samtidigt, säger Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Budgeten innehåller förslag som inte flyr från utmaningarna utan möter dem, och samtidigt bygger ett starkare samhälle, det nya gröna folkhemmet.

Miljöpartiet gick till val på att minska utsläppen, öka jämlikheten och stärka välfärden.

– Vi presenterar en budget som visar att det går att nå våra klimatmål trots tuffa ekonomiska tider och en osäker omvärld, samtidigt som vi ökar jämlikheten, stärker jämställdheten och möter våra stora välfärdsutmaningar, säger Märta Stenevi, språkrör.

Några av förslagen i budgeten är:

  • En historiskt stor klimatsatsning på 100 miljarder per år i tio år. Paketet innehåller pengar till industriklivet, till en utbyggnad av den förnybara energin och kraftiga satsningar på energieffektivisering och klimatanpassning.
  • En kraftig förstärkning av miljöarbetet jämfört med regeringens budgetförslag. Vi stärker arbete för att stoppa överfisket och bevara levande sjöar och hav, återvätning av våtmarker, ersättning till skogsägare som låter värdefull skog stå och skydd av värdefull natur.
  • Ett träffsäkert reseavdrag, en leasingcheck och en klimatbonus för elbilar och höjd skatt på bensin- och dieselbilar.
  • 4000 kronor i skattereduktion per person och år för människor som bor i landsbygder.
  • Höjt barnbidrag och studiestöd, höjd allmän pensionen, och högkostnadsskydd på tandvård.
  • Ökade generella statsbidrag till landets kommuner och regioner
  • Ökat stöd till kvinnojourerna och stödverksamheter för barn och unga
  • En biståndsbudget där målet är 1,25 procent av BNI och 200 miljoner till Loss and damage-fonden inom COP27.

Se pressträffen i efterhand

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter