Elsammanlänkning randas

Peter Erikssons betänkande om sammanlänkning av europeiska elnät tar ett rejält kliv framåt. Sammanlänkning betyder på sikt mer förnybar energi i elnäten i Europa.


 

 Nu tar Peter Erikssons utredning om sammanlänkade elnät i Europa ett viktigt steg framåt. Experter börjar utreda hur man ska genomföra målet om en 15 procents sammanlänkning av elnäten till år 2030. De ska bland annat utreda hur målet kan brytas ned till regionala och nationella mål. Peter Erikssons betänkande godkändes i plenum i december, så gott som enhälligt. Elsammanlänkning gör det möjligt att få in betydligt mer förnybar energi. EU-kommissionen tillsätter en expertgrupp med sammanlänkningsexperter från näringslivet, samarbetsorganisationen för stamnätsoperatörer, samarbetsorganet mellan energitillsynsmyndigheter, NGOer och forskare för att se till att initiativet omsätts i praktiken.

Relaterade nyheter

Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften

Framtiden är förnybar

Sverige förtjänar 100 procent förnybart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter