Framtiden är förnybar

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffare krav.

Sysselsättning och hållbarhet

Energipolitiken är en fundamental del av byggandet av ett hållbart samhälle. Samtidigt är sysselsättningen i Sverige beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser.

Hundra procent förnybart

Sverige har särskilt bra förutsättningar att bygga ut den förnybara energin genom vår goda tillgång till vatten, vind och skog. På sikt ska Sverige ha ett energisystem med 100 procent förnybar energi.

Konkret

Miljöpartiet de gröna är överens med Socialdemokraterna om att:

 • En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
   
 • Den nya regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.
   
 • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.
   
 • Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas
   
 • Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.

Relaterade nyheter

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter