Ett år av sorg och skräck

Rubrik 2

På årsdagen av Putins brutala  anfallskrig mot Ukraina står vi fortsatt osvikligt på det ukrainska folkets sida. Putins invasion är ett vidrigt brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det är när världen brinner som vår solidaritet prövas. Sverige, Europa och världen måste fortsätta försvara demokratin och freden, varje dag, så länge det krävs. Ukrainas sak är vår. 

Idag är det ett år sedan Ryssland startade sitt brutala anfallskrig mot Ukraina. Ett år av skräck, sorg och mänskligt lidande har passerat. Många oskyldiga liv har gått förlorade, familjer har splittrats och livsöden har förändrats för alltid.

Det har också varit ett år då modiga människor ställt sig på frontlinjen för att försvara sitt land och sin frihet. Människor som trodde att livet skulle bli något helt annat – men som nu står längst fram i kriget för demokratin och för det fria samhället.

Vi ser bilderna och vi hör berättelserna – från ukrainare som tvingats ta farväl av sina syskon, från föräldrar som förlorat sina barn, från kvinnor som föder barn i skyddsrum och från familjer som fått sina hem sönderbombade. Från dem som fortfarande lever i krigets spillror och vill bygga upp sitt land igen – men inte vet när det kommer vara möjligt.

Öka pressen på Ryssland

Vad vi  gör – och vad vi inte gör – kommer att definiera oss som generation. Det kräver mod och handling, inte  bara i frontlinjen, utan av oss alla. Rysslands agerande är oacceptabelt och strider mot folkrätten. Att låta Putin komma undan med invasionen och avsätta den demokratiskt valda statsledningen i Ukraina innebär ett enormt hot mot hela Europas säkerhet och en humanitär katastrof för det ukrainska folket.

Mer press måste sättas på Ryssland för att trappa ner konflikten och minska det mänskliga lidandet. Sverige och omvärlden behöver göra allt för att bistå Ukraina med defensiva vapen, sjukvårdsutrustning och ekonomiskt bistånd.

Fossilberoendet göder krigskassan

För samtidigt som omvärlden har ökat sanktionerna mot Ryssland så göder Europas fossilberoende kriget i Ukraina. När Miljöpartiet i maj krävde ett omedelbart importstopp av Putins fossila bränslen till Sverige ställde sig riksdagen bakom. Sedan dess har det inte hänt ett dugg. Regeringen fortsätter att finansiera Putins krigskassa genom importen av rysk olja och gas. Det är ett cyniskt och omänskligt hyckleri som måste få ett stopp. Vi kan inte med ena handen sätta in sanktioner och med andra handen stödja Putin genom att fortsätta bidra till hans krigskassa. Miljöpartiets kräver att Importen av olja, gas och kärnbränsle från Ryssland upphör omedelbart.

Ge flyktingarna ett värdigt liv

Sverige behöver också stå vid sitt ord och ge ukrainska flyktingar en  rättvis start i Sverige. De som flyr ska få skydd och tillgång till samma rättigheter som andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Barnen ska omfattas av skolplikt, vuxna ska ha rätt till Sfi och familjer ska omfattas av etableringsstödet så att de kan bygga en tillvaro i Sverige i väntan på fred i sitt hemland. För vi vet tyvärr, att den väntan kan bli lång. Det är dags att inkludera ukrainare på samma sätt som andra som flytt för sitt liv – allt annat är ovärdigt ett land som Sverige.

Ett år har passerat och det har varit ett år av krig i det Europa vi trodde bara var rustat för fred. Det blodiga, oprovocerade kriget har varit en katastrof för både Ryssland och landet som drabbats av det. I krig finns inga vinnare, bara förlorare.

Relaterade nyheter

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Per Bolund om Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter