Per Bolund om Nato

Per Bolund om Nato

Riksdagen har idag hållit en särskild debatt om ett svenskt Natomedlemskap. Miljöpartiet anser att det bästa för Sverige är att vi kan välja våra samarbetspartners när det gäller säkerhetspolitiska frågor. Här kan du läsa hela Per Bolunds anförande.

Herr talman,

Idag debatterar vi ett historiskt beslut, om Sverige ska överge tvåhundra år av alliansfrihet eller om vårt land ska gå med i militäralliansen Nato. Men i en stund som denna i ett utomordentligt allvarligt säkerhetspolitiskt läge både i vårt närområde och globalt, är det också viktigt att påminna oss själva att säkerhetspolitik handlar faktiskt om mer än bara ja eller nej till Nato.

Rysslands fruktansvärda och folkrättsvidriga invasion av Ukraina har dramatiskt förändrat säkerhetsläget i Europa och för Sverige. En demokrati i Europa har blivit invaderad av en auktoritär stat som försöker frånta landet sin rätt till frihet, sin rätt till självbestämmande. Ohyggliga, grova krigsbrott som våldtäkter och massmord på civila, rapporteras nu från en rad platser där de ryska soldaterna dragit fram. Närmare 14 miljoner människor i Ukraina har tvingats på flykt, många tusen civila har dödats. Det är ett fruktansvärt angrepp, som Sverige måste göra allt för att stoppa. Jag är stolt över att vi i bred gemenskap har kunnat sända både vapen och annat stöd till Ukraina för att hjälpa dom i deras strid.

Men det räcker inte.

Vi vet att långt över hälften av Putins exportintäkter, det som fyller hans krigskassa, kommer från exporten av fossila bränslen. När president Zelinsky för ett par månader sedan, 25/3, talade till denna riksdag, i just denna kammare, så var det ett svenskt importförbud av ryska fossila bränslen som stod i fokus – “inte en tunna rysk olja till” ‘’inte en till rysk oljetanker som lossar i svenska hamnar. Samma dag avslogs tyvärr ett förslag från Miljöpartiet att just stoppa importen av fossila bränslen från just Ryssland av sex av åtta partier i Sveriges riksdag.

Men vårt arbete fortsatte oförtrutligen.

Förra veckan ställde sig en majoritet i riksdagen bakom Miljöpartiets förslag om ett importförbud. Nu är det upp till Regeringen att sätta den planen i verket. Miljöpartiet vill se ett omedelbart stopp för import av rysk energi till Sverige. Och vi vill att regeringen med större kraft också driver på för att stoppa importen även till EU. Som president Zelinsky sa: Sanktioner är det enda språk som Putin förstår.

Vi vet ju alla att fossila bränslen förvärrar klimatnödläget. Även med det kommer även vårt lands säkerhet försämras i takt med att extremväder som översvämningar, torka, svåra stormar och skogsbränder både blir värre och kommer oftare. Även här skulle vi önska en nationell samling, för att möta det hotet med vår fulla kraft. Jag hoppas att det kommer – senare åtminstone. Men beroendet av fossila bränslen är också en säkerhetspolitisk risk. Det borde vi kunna se här och nu. Vi har länge drivit på för att stärka EU:s motståndskraft och öka pressen på Putin, drivit på för svensk energisolidaritet för att vi tillsammans inom EU ska kunna stänga Putins olje- och gaskranar. Det innebär att vi måste ställa om vår energipolitik. Förnybart är tydligt det säkerhetsmässigt och miljömässigt hållbara. Att fortsätta vara beroende av auktoritära stater och att fortsätta pumpa in pengar i Putins krigskassa är inte längre försvarbart. Därför är också det politiska motståndet mot förnybar energi, i Sverige och i Europa, ett hot mot vår säkerhet. Förnybar energi är frihetsenergi som den tyska liberalen Kristian Linder uttalade.

Herr talman,

Miljöpartiet ställer sig till allra största delen bakom den rapport som den säkerhetspolitiska analysgruppen arbetat fram. Vi delar den analys som görs i rapporten angående det försämrade säkerhetspolitiska läget med anledning av Rysslands vidriga invasion av Ukraina och även bedömningen av konsekvenserna för säkerhetspolitiken i Europa och i Sverige. Men där skrivelsen har ställningstaganden som innebär att enbart ett Natomedlemskap skulle gagna Sveriges säkerhet, där gör Miljöpartiet en annan bedömning. Vi har stor respekt för att man kan komma till olika slutsatser, och även för oss har argumenten för att ändra säkerhetspolitisk inriktning stärkts, men när Miljöpartiet gör avvägningen överväger fortfarande de negativa aspekterna av ett Nato-medlemskap för våran del.

Vi anser att det bästa för Sverige är att vi även i framtiden själva kan välja våra samarbetspartners när det gäller säkerhetspolitiska frågor. Vi kan då söka efter säkerhetspolitiska samarbeten med demokratier, med dom länder som delar våra värderingar, vår syn på världsutvecklingen framöver. I en tid av ökande spänningar i världen så behövs mer än någonsin globala aktörer som kan verka för fred, för konfliktförebyggande för medling i pågående konflikter. Här har Sverige en stolt tradition att falla tillbaka på, att som alliansfritt land medla och förebygga i krig och konflikter runt om i världen.Vårt diplomatiska arbete, vårt höga bistånd, har bidragit till att ge oss ett starkt namn som vi kan använda för en fredlig utveckling i Världen.

En fortsatt alliansfrihet ökar Sveriges möjligheter att föra dialog, agera fredsmäklare och därmed bidra till avspänning, inte minst i vårt närområde.

Jag vill också påminna om att Sveriges säkerhet och vår förmåga att klara kriser inte bara handlar om militär styrka. Vi ska också ha beredskap att möta hot som påverkanskampanjer, cyberhot och hackerattacker mot it-system, terrorism, hot mot demokratin och hot mot rättssamhället. Nya pandemier kommer att komma, och vi kommer se brist på nödvändiga insatsvaror för industrin. Och inte minst klimatförändringar med torka, bränder, stormar och översvämningar kommer sätta mer och mer press på världen och på Sverige.

Herr talman,

Miljöpartiet vill att Sverige ska fortsätta arbeta för global nedrustning. Och särskilt kärnvapen vet vi är ett existentiellt hot mot mänskligheten. En värld med kärnvapen kan aldrig vara en säker värld. Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige skriver under på att använda kärnvapen som hot och som en del i en försvarsstrategi. Vi är oroade över att Sveriges oerhört viktiga arbete för nedrustning av kärnvapen kommer att försvåras om vi är medlemmar i en kärnvapenallians som Nato.

Miljöpartiet har drivit på för att Sverige ska skriva på FN-kommissionen om förbud mot kärnvapen. Det är ett krav vi står fast vid. Vi anser också att Sverige bör lagstifta om att kärnvapen inte ska tillåtas i vårt land, i vårt territorium, varken i fredstid eller i krigstid. Vårt arbete för att bidra internationellt i freds- och konfliktförebyggande arbete är viktigt och det är någonting vi behöver arbeta vidare med. Vi är oroliga över att Sverige i framtiden kommer ses som en representant för Nato snarare än ett eget land som verkar för fred.

Jag oroas också över den demokratiska tillbakagång som vi ser idag, även i flera länder som är medlemmar i Nato. Vi ser nu Nato-länder där grundläggande mänskliga rättigheter utmanas allt oftare. Journalister som fängslas, media och universitet som kontrolleras, där rättsstatens principer ifrågasätts. Det är oroande trender som måste brytas. Miljöpartiet vill att Sverige ska fortsätta att vara en fristående röst för fred och mänskliga rättigheter och stärka Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik.

Sverige är nu på väg att lämna en säkerhetspolitisk linje som har gällt i århundraden, som hållit vårt land utanför krig och konflikter. Det är ett stort och ett historiskt beslut. Och vi anser att det är anmärkningsvärt att det har skett på bara några veckor. Ett sådant här avgörande beslut förtjänar en djupgående samhällsdiskussion.

Vi hade önskat mer tid för en djupare analys och en längre och bredare demokratisk förankring av ett sådant här viktigt avgörande. Vår syn är att Sveriges befolkningen borde ha fått möjlighet att ta del av både för och nackdelar med ett medlemskap i en samhällelig debatt under valrörelsen, för att sedan ha med sig det när vi alla går till val om några månader.

Vi håller fast vid att det finns andra alternativ än Nato, förstärka Sveriges försvarsförmåga som vi har gjort, men också förstärka vårt samarbete med andra demokratiska länder.

Samtidigt har vi som parti respekt för demokratiskt fattade beslut. Och om det även efter valet finns en bred majoritet för ett svensk Natomedlemskap, så kommer vi att acceptera det utfallet. Och istället verka inom ett Natomedlemskap för fred, för kärnvapennedrustning, och för demokrati.

I en tid med ett mycket allvarligt säkerhetsläge i vår omvärld behövs det också samling nationellt, och där kommer Miljöpartiet att verka för att vi tillsammans står upp för at möta de hot som möter Sverige men också för en världsutveckling i demokrati och fred.

 

Det sagda ordet gäller.

Relaterade nyheter

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter