Fler elever behöriga till gymnasiet

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. Det visar Skolverkets nya statistik. Ett viktigt trendbrott!

84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. 

- Kunskaperna ökar. När vi investerar i lärarna och mer tid för eleverna så får också fler den viktiga biljetten vidare till gymnasiet. Nu måste vi fortsätta investera i jämlikhet och i de elever och skolor som haft det tuffast. Det ska vara din ansträngning i skolan som avgör din framtid. Du ska aldrig begränsas av var du bor eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Öka jämlikhet i skolan

I regering har vi jobbat för att öka jämlikheten i skolan. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential. Du ska kunna lita på att din närmsta skola är en bra skola.

Exempel på insatser för ökad jämlikhet i skolan mandatperioden 2014–2018

  • Miljardstöd för ökad jämlikhet i skolan.
  • Dubbelt så stora investeringar i skolan
  • Samverkan för bästa skola och förskola
  • Fler anställda i förskoleklass och lågstadiet
  • Infört Läsa-skriva räkna-garanti
  • Stöd till mindre barngrupper i förskolan och återinfört riktmärke
  • Förstärkt elevhälsa
  • Fler speciallärare och mer specialpedagogisk kompetens för alla lärare

Läs mer

Skolverkets statistik uppdelad på skolor, kommuner och län.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: