Fler får närmare till viktig samhällsservice

Oavsett var du bor ska du ha tillgång till viktig samhällsservice. Nu kan fler lokala servicekontor öppna så att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket kommer närmare fler.
På ett lokalt servicekontor kan du träffa handläggare från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och få hjälp med ditt ärende. Framöver kommer du också till viss del kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen på ditt lokala servicekontor. Det finns i dag ungefär 110 servicekontor runt om i landet.

Fler får närmare till viktiga myndigheter

Nu ser vi till att fler lokala servicekontor kan öppna så att fler kan få närmare till att få hjälp av våra viktiga myndigheter. Det är viktigt för att människor ska kunna bo, leva och arbeta i hela landet.

Fler lokala servicekontor ger också nya jobb

Relaterade nyheter

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

Märta stenevi ute i snöig landskap med hundarMärta stenevi ute i snöig landskap med hundar

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Gröna satsningar på landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter