Fler fordon ska gå på el och förnybart

Lyssna

Hela Sverige ska kunna vara med i klimatomställningen. Då behöver fler fordon gå på el och på förnybara drivmedel. Nu presenterar Miljöpartiet förslag för att det ska bli verklighet.

Ska vi klara klimatutmaningen behöver utsläppen från transporter minska. En viktig pusselbit är då att fordon på väg går över från fossila bränslen till el och förnybara bränslen, som till exempel biogas.

Satsning för laddstolpar i hela Sverige år 2025

Miljöpartiet vill att den sista droppen fossilt bränsle ska säljas under 2030-talet. Då behöver vi bygga ut Sveriges infrastruktur så att fler fordon kan drivas med mer hållbara alternativ. De senaste årens teknikutveckling gör att en sådan omställning nu är möjlig. Därför föreslår vi att:

  • En nationell strategi tas fram för att bygga ut infrastrukturen, så att fler transporter kan göras med el eller förnybara bränslen. Den ska innehålla tydliga tidsmål.
     
  • Se till att det i glesbygden finns möjligheter att ladda sina fordon. Länsstyrelser får i uppgift att ta fram planer för hur en heltäckande infrastruktur för laddning kan vara på plats inom de kommande åren.
     
  • Alla Europavägar ska bli elvägar till 2020. Då ska det gå att ladda bilen längs vägen. Ambitionen är att det 2025 ska gå att ladda över hela Sverige.

Läs mer i en intervju i DN med språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: