Första steget för klimatlag i EU!

Lyssna

En klimatlag som tvingar EU-länderna att ta ansvar för klimatet var vårt främsta löfte i EU-valet 2014. Idag röstade parlamentet ja till det första steget. Vi är redo för nästa.

EU ska nå nollutsläpp

Den lagstiftning som parlamentet idag röstade igenom, om att EU ska nå nollutsläpp, är en av de viktigaste gröna framgångarna under mandatperioden. Och viktig för att EU ska klara Parisavtalet. Den innefattar bland annat:

  • Att alla länder måste införa nationella klimatplaner för uppnå Parisavtalet.
  • Att EU:s utsläpp ska analyseras och mätas mot en koldioxidbudget.
  • Att åtgärder ska vidtas om länder inte sköter sitt klimatarbete.
  • Mål om förnybar energi och energieffektivisering.
  • En färdplan för att nå Parisavtalet.

Dags för europeisk klimatlag

– Detta kan vara första steget för att få till en europeisk klimatlag, säger Jakop Dalunde, Miljöpartiets EU-parlamentariker som är ansvarig för lagstiftningen.

En europeisk klimatlag skulle innebära att inget EU-land längre kan blunda för klimatutmaningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: