Fyra dagars arbetsvecka- vägen till ett hållbart arbetsliv

Miljöpartiet har tagit ett steg närmare ett hållbart arbetsliv genom att lyfta fram  en fyra dagars arbetsvecka, som en möjlig modell för en arbetstidsförkortning. Det handlar om att skapa ett mer hållbart arbetsliv, sänka sjuktalen och få till en hållbar arbetsmiljö så att fler arbetare orkar längre. Problemen med sjukskrivningar idag är enorma. Det är dags att förändra ett förlegat system. 

– Vi vill se en fyradagarsvecka. För att få till ett hållbart arbetsliv där folk orkar med att arbeta men också få tid för annat. Vi ser det både som en frihetsreform och en jämställdhetsreform, säger språkrör Daniel Helldén till Dagens Nyheter.

Miljöpartiet vill ta ett viktigt steg framåt för att realisera en generell arbetstidsförkortning. Ett förslag som är särskilt intressant är den om fyra dagars arbetsvecka, då den kan ge individen en regelbunden och sammanhållen återhämtning. Miljöpartiet vill inkludera fyra dagars arbetsvecka som ett möjligt alternativ i utformningen, som ett sätt att lyfta in perspektiv på hur en arbetstidsförkortning kan konstrueras. Det är viktigt att se efter olika alternativ än att endast stanna vid arbetstidsmåttet.

Miljöpartiet vill se:
  • fyra dagars arbetsvecka som önskvärd modell.
  • utformningen av arbetstidsförkortning och ändrad arbetstidslag kommer att mejslas fram genom en statlig utredning, där arbetsmarknadens parter, relevanta myndigheter och representanter från forskningen är representerade.
  • Miljöpartiet vill att arbetstidslagen ska fortsätta vara upplagd på samma sätt som nu, dvs att den i huvudsak ska vara dispositiv för att underlätta för anpassningar genom kollektivavtal.

Upplägget med en fyra dagars arbetsvecka ger en tydligare och mer konsekvent struktur för individen. Istället för att försöka hantera kortare arbetsdagar varje dag kan individen enkelt förhålla sig till en helt ledig dag istället. Detta möjliggör bättre planering av ens tid och återhämtning, vilket kan leda till bättre livskvalitet, ökad trivsel och produktivitet på arbetsplatsen.

Högt stöd bland väljarna

Miljöpartiet har velat se en arbetstidsförkortning sedan partiet bildades år 1982. Mycket har hänt i samhällsutvecklingen sedan dess; frågan om fyra dagars arbetsvecka har växt till en ny global rörelse ”4 days week”, arbetstidsförkortning har betydande stöd bland väljarna och LO-kongressen röstade igenom att de ska driva frågan om arbetstidsförkortning mer kraftfullt- i första hand via kollektivavtal och i andra hand via lagstiftning. Flera fackförbund både inom TCO- och LO-familjen har redan öppnat upp för möjligheten till arbetstidsförkortning, flera politiska partier öppnar upp för att gå vidare med en arbetstidsförkortning och den teknologiska utvecklingen, med AI öppnar upp för ytterligare förändringar.

Ett hållbart arbetsliv

Samhällsutvecklingen visar ett behov av ett hållbart arbetsliv. Allt fler jobbar för mycket och fler blir sjuka på grund av stress. Något behöver göras och att se över arbetstidens utformning kan vara en del. Miljöpartiet vill att det görs strategiskt och hållbart och därför är en utredning en bra väg framåt. En fyradagars arbetsvecka och arbetstidsförkortning är inte lösningen på alla problem i tex välfärden. En del kommer utredningen att kunna ge svar på, men en hel del kräver parallellt politiskt arbete på olika sätt och nivåer. Det är Miljöpartiets absoluta avsikt att arbeta vidare med. Vi kommer inte lämna välfärden i sticket.

– Ett tydligt mål för oss är att vi nästa mandatperiod kan få en sådan här utredning på plats. Och det går vi till val på, säger Amanda Lind till Dagens Nyheter.

Läs intervjun med språkrören i Dagens Nyheter här.

Relaterade nyheter

Nya förslag för en modern arbetsmarknad

Ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad

Uppgifter: PTK-uppgörelsen ska bli fyra separata utredningar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter