Nya förslag för en modern arbetsmarknad

Regeringen har i dag lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla överenskommelsen i Januariavtalet om att reformera arbetsrätten.


– Det är en viktigt överenskommelse som tar svensk arbetsmarknad in i framtiden. Arbetsmarknaden förändras snabbt och människor ska nu få bättre möjligheter till livslångt lärande och omställning under yrkeslivet, säger Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Nytt studiestöd för vidareutbildning

Ett nytt studiestöd införs för att personer som redan är i arbete lättare ska kunna vidareutbilda sig. Studiestödet med både bidrag och lån motsvarar 80 procent av din lön under ett år.

Fler ska få tillgång till omställnings- och kompetensstöd

Du som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal ska också ha möjlighet till stöd för kompetensutveckling och omställning. En ny omställningsorganisation kommer inrättas vid myndigheten Kammarkollegiet.

– Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, och även på förmåga att ställa om till nya arbetsuppgifter och nytt jobb. Majoriteten av svenska arbetstagare omfattas idag av kollektivavtalat omställningsstöd. Nu föreslår regeringen ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal, säger Leila Ali Elmi.

Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden

Arbetsrätten kommer göras mer flexibel för att anpassas till den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Arbetsgivare får större möjlighet till att göra undantag från turordningen, även om detta fortsatt regleras tydligt och avvikelser fortsatt kan göras på kollektivavtalnivå. Det ska bli en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Arbetsgivaren får lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som arbetstagare som tvistar om giltigheten av en uppsägning inte ska kunna stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Reglerna för uppsägning av personliga skäl görs tydligare.

Allmän visstid ersätts av särskild visstid där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning.

Utredning om kollektivavtalad a-kassa

En utredning för hur en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring kan se ut kommer att tillsättas. Direktiven för utredningen kommer att beslutas under sommaren 2021.

Läs mer

Du hittar mer information på regeringens hemsida.

Relaterade nyheter

Investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi

En vårbudget som ska ta Sverige ur krisen

Kvinna promenerar cykel bredvid pendeltågKvinna promenerar cykel bredvid pendeltåg

1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter