Grön politik för landsbygden

Landsbygden är motorn för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi behöver fler företag, fler jobb, mer jordbruk och mer energi. Nu presenterar vi vårt landsbygdspolitiska program.

Emma Nohrén och Peter Eriksson presenterar Miljöpartiets landsbygdspolitiska program i Gammelstad i Luleå.

När Sverige växer ska det vara möjligt att leva och utvecklas i hela landet.

Grunden i Miljöpartiets landsbygdspolitik kan sammanfattas i fem punkter:

  • Investera för att minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för människor att arbeta, leva och bo i landsbygderna.
  • Utveckla landsbygdernas roll som motor för Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle, med fokus på mat, energi, levande natur och resurshushållning.
  • Satsa på goda kommunikationer, tåg och kollektivtrafik i hela landet.
  • Främja företagande och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart och jämställt sätt.
  • Investera i digitalisering för landsbygdsutveckling i hela landet.

Vi föreslår:

  • Stimulanser för att bygga bostäder
  • Upprustning av infrastruktur
  • Ett nytt reseavdrag
  • Ny laddinfrastruktur
  • 5 miljarder till bredband i hela landet

Skattesänkningar i särskilt utsatta kommuner

För att ge kraft åt särskilt utsatta kommuner vill vi göra skattesänkningar på ungefär 1000 kronor i lägre inkomstskatt per månad och halverade arbetsgivaravgifter.

Intäkter från vindkraft ska stanna i kommunen

Vindkraftens utbyggnad ger idag staten intäkter i form av fastighetsskatt. Miljöpartiet vill ändra det så att kommunerna får intäkterna istället. På samma sätt ska intäkterna från fastighetsskatten på vattenkraft gå till regionerna istället för staten.

Landsbygden spelar en viktig roll i arbetet med att ställa om till ett ekologiskt och socialt hållbart Sverige.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: