Höstbudgeten för 2018: den grönaste någonsin!

Lyssna

Idag presenterar regeringen höstbudgeten för 2018. Det är den grönaste budgeten någonsin, med många förslag för klimatet, miljön, skolan och framtiden.

20 september 2017 presentrar Sveriges regering den grönaste budgeten i historien.

I en tid då negativa krafter växer sig starka i världen behövs grön politik mer än någonsin. Därför är vi glada att budgeten för 2018 är den grönaste budgeten i historien. Den innehåller bland annat en fördubblad miljöbudget och flertalet klimatoffensiva förslag:

Klimat och miljö

Ett utökat Klimatkliv!

Genom 800 miljoner extra 2018 ger vi stöd till lokalt klimatarbete, för exempelvis fler laddstolpar för elbilar, fler cykelbanor och mer biogas. 

Ett nytt industrikliv

Med 300 miljoner 2018 ger vi stöd till svensk industri för att minska sina utsläpp och ställa om för en grön framtid.

Ett bonus-malus-system för bilar

Det blir billigare att köpa en ny bil som är bättre för miljön (bonus) och dyrare att köpa en ny bil som släpper ut mycket (manus). Vi höjer maxbonusen från dagens 40 000 kronor till 60 000 kronor.

Flygskatt införs

Det är självklart att också flyget ska betala för sina klimatutsläpp. Nu inför vi en flygskatt på 60-400 kronor per passagerare, beroende på vilken slutdestinationen är.

Premie för elfordon

Denna satsning gör det billigare för den som vill köpa en elcykel eller en elmoped, genom en ny bonus. Inriktningen är 25 % av kostnaden (max 10 000 kronor). Då blir det enklare att pendla klimatsmart!

Ökat stöd för fler solceller på taken 

Miljöpartiet vill se en solrevolution – med mindre krångel och mer stöd blir det lättare att välja klimatsmart! Därför stärker regeringen stödet för solceller så att det blir billigare att producera sin egen el. Det gör också att kön för att få stödet äntligen försvinner.

En offensiv för renare hav

Med 600 miljoner kronor 2018 vill regeringen städa upp i haven. Bland annat genom att sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden. Havsoffensiven innehåller också pengar för att få bort mikroplaster från våra vatten och städa stränder från plast som flutit i land.

Klimatbistånd

I fattiga länder är man mer sårbar inför klimatförändringar som översvämningar, torka och extremväder. Därför ger vi ökat stöd till dessa. Vi ger även stöd till utbyggnad av förnybar energi i fattiga länder.

Nationellt kunskapscentrum för cykel

En satsning som ska ge ökad och säker cykling, som kan minska resandets miljöpåverkan och förbättra framkomligheten i tätorter. Det kan också bidra till en bättre folkhälsa.

Ja till miljözoner

Vi tycker att våra barn har rätt att andas frisk luft. Därför vill regeringen ge kommunerna möjlighet att inrätta miljözoner i städer för att minska utsläppen från vissa bilar på vissa platser.

Gröna jobb i hela Sverige

Den gröna omställningen innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företagsmöjligheter runt om i Sverige, inte minst inom de gröna näringarna. Regeringen satsar nu 253 miljoner kronor på gröna jobb!

Skydd av värdefull skog

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

Skola

6 miljarder(!) extra för att bryta ojämlikheten i skolan

Det är en unik satsning där staten går in och tar ansvar för att de skolor som har det tuffast kan få mest resurser. Pengarna kan bland annat användas till:

 • fler anställda,
 • mindre klasser,
 • fler i elevhälsan och
 • bättre kompetensutveckling för lärare.

Pengarna utdelas 1,5 mdr 2018, 3,5 mdr 2019, 6 mdr 2020 och framåt.

Stöd till föräldrar som vill hjälpa sina barn med skolarbetet

50 miljoner kronor per år för att ge föräldrar de verktyg och självförtroende som kan behövas för att stötta barnen med sina läxor och andra skoluppgifter.

Fler lärare

I budgeten för 2018 fortsätter vi satsa för ett mer attraktivt läraryrke. Bland annat genom:

 • fler kompletterande utbildningar mot lärar- eller förskollärarexamina,
 • fler sommarkurser för att snabbare få ut fler lärare på arbetsmarknaden
 • Läslyftet, förstärks och förlängs.
 • Lärarlyftet II förlängs.

Fler satsningar för en jämlik skola:

 • Gratis simskola
 • Kulturskolekliv
 • Utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
 • Stärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever i åldern 13–16 år.

Läs mer om satsningarna för skolan på regeringen.se.

Vi gör även fler gröna investeringar genom:

 • Bättre och hälsosamma hus
 • Stöd till fler klimatsmarta hyresrätter
 • Stöd till nya studentbostäder
 • Fler får snabbare bredbandsuppkoppling
 • Resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna
 • Möjlighet för asylsökande som fyllt 18 att börja på nationellt gymnasieprogram
 • Vård för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga
 • Stor satsning för den fria konsten
 • Ökad kapacitet för ärenden för familjeåterförenings vid vissa utlandsmyndigheter så att fler får återförenas med sina familjer
 • Stöd till kommuner för ensamkommande som fyller 18, så att fler unga får bo kvar i den kommun de hunnit rota sig i
 • Sänkt moms på naturguidning så att fler får möjlighet att upptäcka den svenska naturen.

Vill du veta mer? Hör statsbudgeten på fem minuter!

Dela, gilla eller kommentera ditt favoritförslag i vårat Facebookinlägg!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: