Högern skadar svensk konkurrenskraft

Industrin står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ska Sverige nå klimatmålen måste dessa ner till noll 2045 och minska rejält innan dess. Staten behöver därför ta en ledande roll i klimatomställningen. Under Miljöpartiets tid i regering införde vi flera miljardsatsningar för att stötta industrins gröna omställning. Tyvärr kraftsamlar högerpartierna nu för att stoppa de gröna satsningar som gjort Sverige till en ledare inom den globala klimatomställningen. Detta självskadebeteende är inte bara värdelös industripolitik. Det är också teknikfientligt, skadar svensk konkurrenskraft, hämmar regional utveckling och gör oss mer utsatta för klimatrelaterade risker. På Svenska Dagbladets debattsida lyfter språkrör Per Bolund och Elin Söderberg, klimat- och landsbygdspolitisk talesperson, vikten av att  investera i den gröna omställningen och avfärdar Sverigedemokraternas bakåtsträvande politik i ett replikskifte. 

Medan Sverigedemokraterna väljer att streta emot när världens industrialiserade länder ställer om, väljer Miljöpartiet  att fokusera på politik som säker­ställer att den gröna industri­omställningen blir socialt och miljö­mässigt hållbar och bidrar till en positiv samhälls­utveckling i hela Sverige. I regering satsade Miljöpartiet flera miljarder på att stödja industrin i sitt arbete med att nå fossilfrihet genom det så kallade Industriklivet och vi  inledde initiativet Fossilfritt Sverige, med målet att bygga en stark industri, skapa fler jobb och nya exportmöjligheter genom att bli fossilfria. Detta arbete måste tas vidare och fördjupas.

Här är ett axplock av våra förslag på området:

  • Ge näringslivet stabila och långsiktiga förutsättningar och investera i infrastruktur som möjliggör gröna investeringar. Om Sverige velar fram och tillbaka kommer företagen att söka sig till andra länder.
  • Satsa på kompetens­försörjning. Finns rätt utbildad arbetskraft lokalt och regionalt så skapar de nya gröna industrierna arbets­tillfällen på plats. Vi vill utöka utbildnings­programmen på gymnasium och högskolor för framtidens gröna industri­jobb i norra Sverige och säkerställa att det finns attraktiva utbildnings­platser i relevanta utbildningar i närheten av de orter där nya jobb skapas.
  • Hantera boende­situationen. Tillfällig guldrusch i en landsdel när en grön industri etableras får inte leda till att de människor som redan bor på platsen inte har råd att flytta eller att det skapas omfattande spekulation på bostäder på en liten ort. Vi vill införa statliga garantier så att tillfälliga bostäder kan tas fram snabbt där utbildning och etablering leder till dramatisk ökning av bostads­behov i närheten av gröna industri­etableringar.
  • Planera för livsmiljöer. Det räcker inte med bostäder – samhället behöver planera även för platser för idrott, rekreation och kultur. Bra förskola, skola, fritid och natur är värden som gör att människor inte bara tillfälligt jobbar på utan även kan tänka sig att flytta till en ort.
  • Satsa på välfärden. Det är avgörande att skatte­pengar från nya gröna industrier går tillbaka till de kommuner och regioner där skatte­intäkterna skapats. Det måste bland annat ske genom statliga investeringar men även genom att säkerställa att välfärden fungerar, det handlar exempelvis om att nyanställa inom vård och omsorg.

Vi befinner oss mitt i den största industriella omställningen i modern tid, och det går fort nu. USA presenterade förra året det mest ambitiösa stödpaketet för grön omställning någonsin, och EU jobbar frenetiskt för att svara upp. Investerings­besluten som kommer avgöra hur svensk industri utvecklas i decennier framöver fattas nu. Endast en bred uppslutning kring långsiktigt stabila förutsättningar kan säkra den socialt och miljö­mässigt hållbara gröna omställning Sverige behöver.

Relaterade nyheter

Stöd till företag förlängs året ut

Nu rustar vi upp järnvägen

En företagare som vill satsa ska inte behöva vänta år på besked

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter