Nu rustar vi upp järnvägen

Miljöpartiet vill ha tåg som går att lita på. Därför blir det mer pengar till järnvägen med oss i regeringen.

Mer pengar till tåg

Svensk järnväg har idag stora brister. Tågförseningar kostar omkring fem miljarder per år. Vi tycker du ska kunna lita på järnvägen. Och en fungerande järnväg är avgörande för jobben företagen och klimatet.

Därför presenterar regeringen en satsning på ökat järnvägsunderhåll:

  • Anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar med 620 miljoner redan under 2015.
  • Anslagen ökar med 1,24 miljarder årligen 2016 till 2018.

Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

Andra klimatsatsningar

Andra klimatsatsningar som regeringen presenterat är pengar till lokalt klimatarbete och minskade utsläpp av metangas.

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen föreslår ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner under 2015 och därefter 600 miljoner per år 2016 till 2018.

Stödet ska gå till klimatarbete i kommuner och regioner. Tidigare stöd har gett tydliga resultat för miljöteknik och gröna innovationer.

Minskade utsläpp av metangas

Regeringen vill öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner per år 2016 till 2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel. Gasen kan sedan användas till el, värme och fordonsbränsle. Dubbelsmart, eftersom det minskar utsläpp av växthusgaser och ger mer förnybar energi.

Läs mer

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter