Klädbytardag runt om i Sverige

Idag den 14 april anordnas Sveriges största klädbytardag runt om i landet. Gör som Isabella Lövin och Karolina Skog fixa ett klädbyte – det är roligt, bra för miljön, lätt och gratis.


Den 14 april anordnar Naturskyddsföreningen klädbytardag runt om i Sverige. Karolina Skog och Gustav Fridolin är på plats i Stockholm.

Här anordnas klädbytardag runt om i landet:https://www.naturskyddsforeningen.se/kladbyten_2018

Mer återanvändning av kläder och hållbar konsumtion

Miljöpartiet har under mandatperioden sett till att Sverige tagit flera viktiga steg för mer hållbar konsumtion. Vi har levererat insatser för mer hållbara pensioner och fonder, halverat momsen för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder, introducerat REP-avdraget (dvs en skattereduktion för reparationer och underhåll av vitvaror) och tagit fram en samlad strategi för hållbar konsumtion. Nu vill vi ta nästa steg, och vi ser kläders miljöpåverkan som ett prioriterat område.

Återvinning är bra, återanvändning är ännu bättre. Miljöpartiet vill att insamling av textilier ska bli bättre och att kläder ska hålla länge och kunna lagas. För att minska vår konsumtions miljö- och klimatpåverkan behöver vi underlätta för konsumenter att göra mer hållbara val. Beteendevetenskap är en viktig grund att stå på och nudging ett viktigt verktyg.

Miljöpartiet presenterar nu ett paket av åtgärder för att styra över från “köp och släng” till mer återanvändning och insamling.

  • Kläder ska hålla längre. Plaggen måste bli mer hållbara och konsumenter få mer information om hur man ser till att de varor man köper håller länge och går att laga om de går sönder. Miljöpartiet vill:
  • Skärpa hållbarhetskraven för hur en produkt designas. Vi vill också att producenter ska informera om hur en produkt som säljs på den europeiska marknaden ska användas, repareras och återvinnas, samt att detta ska förmedlas detta på varan. Därför vill vi ge berörda myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på hur ekodesigndirektivet kan tillämpas på fler produktområden samt hur hållbarhetskraven kan stärkas.
  • Samverkan mellan forskning och klädbranschen. I dag är det allt för svårt att som konsument veta vad som är ett hållbart plagg. Nyligen presenterade regeringen en ny textilplattform i Borås. Miljöpartiet vill dra nytta av den samverkan mellan forskning, innovation och klädbranschen som plattformen kommer innebära. Vi vill att plattformen tar fram förslag på märkningar som indikerar kvalitet och miljöpåverkan i produktionskedjan.
  • Ändra regelverk. Enligt dagens reklamationsrätt ligger bevisbördan hos företaget i bara 6 månader, sedan är det upp till konsumenten att bevisa att en vara var trasig/inte höll vad den lovade. Miljöpartiet vill ändra i EU-regelverk och skifta bevisbördan i reklamationsrätten för varor så att den förlängs till 2 år. Det kommer göra att företagen tvingas ta ett större ansvar för att deras varor håller länge.
  • Farliga ämnen ska bort från våra kläder. Det är de som tillverkar och importerar våra textilier som har makt att påverka vilka kemikalier de innehåller. Miljöpartiet har länge drivit på för en mer ambitiös kemikaliepolitik inom EU och det finns ett grundläggande regelverk. Nu vill vi se en särskild lagstiftning för textilier på EU-nivå. Sedan tidigare finns sådan produktlagstiftning för leksaker, kosmetika och livsmedelsförpackningar, det vill säga produkter som vi har nära oss i vardagen. En motsvarande lagstiftning behövs för textilier. Lagstiftningen skulle begränsa användningen av farliga ämnen samt ställa krav på transparens och information. Detta förslag har bland annat lyfts av Kemikalieinspektionen.
  • Mer och schysstare insamling. Miljöpartiet vill ändra i lagen så att de butiker som vill samla in textilier får lov att göra det. Vi vill också att alla kommuner blir tvungna att samla in textilavfall. Därutöver vill Miljöpartiet utreda behovet uppförandekoder för textilinsamling så att det blir ordning och reda och schyssta villkor i insamlingen.
  • Det offentliga ska återanvända mer. Våra skattepengar ska användas på ett klokt sätt. Vi ska verka för att det offentliga Sverige återanvänder mer istället för att slänga och köpa nytt. Miljöpartiet vill se fler initiativ som fixotek, det vill säga plattformar som möjliggör byten av produkter mellan verksamheter inom kommuner. Vi vill också att kommuner ska köpa återanvända produkter i större utsträckning. För att möjliggöra det vill vi att berörda myndigheter tar fram vägledning för hur cirkulära krav kan ställas i upphandlingen.
  • Det ska bli enklare och mer förmånligt att hyra och hyra ut. Miljöpartiet vill införa ett HYBER-avdrag (hyra-begagnat- reparation). Det går ut på en skattereduktion för hushåll när de reparerar, hyr konsumentprodukter eller köper tjänster för att sälja vidare begagnade produkter. Reduktionen uppgår till 50 procent av tjänsternas arbetskostnad.
  • Hyra ut kläder skattefritt. Idag får du som privatperson hyra ut din bostad skattefritt, men inte hyra ut dina kläder. Miljöpartiet vill göra det skattefritt att hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler upp till 40 000 kronor.

Dela gärna länk Expressen på sociala medier. MP vill göra det enklare att återanvända kläder: www.expressen.se/nyheter/mp-vill-gora-det-enklare-att-ateranvanda-klader-/

Relaterade nyheter

I regeringens vårbudget satsas ännu mer på klimatet

Nu är flygskatten på plats!

Förbjud AP-fonderna att lägga miljarder hos oljeindustrin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter