Marknadsskolan är ett hot mot valfriheten

Skolan har blivit en marknad där allt fler skolor är drivna av koncerner med ekonomisk vinst som främsta syfte. Det får inte bara negativa konsekvenser för de kommunala skolorna. I förlängningen riskerar detta också de idéburna skolornas överlevnad.

Typ: Debattartikel
Länk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nA2bzn/marknadsskolan-ar-ett-hot-mot-valfriheten

Relaterade nyheter

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter