Mer ekomat med regeringens livsmedelsstrategi

Lyssna

Med regeringens livsmedelsstrategi ska det bli mer ekomat i Sverige! Det ska också bli enklare för konsumenter att göra informerade och medvetna matval.

Med MP i regering ska det bli mer ekomat i hela Sverige

I januari 2017 presenterade regeringen en ny livsmedelsstrategi, som var en uppgörelse mellan sju partier. Den banar väg mot ett mer självförsörjande Sverige och ger förutsättningar för landsbygden att utvecklas.

För Miljöpartiet har den ekologiska produktionen alltid varit en hjärtefråga. Nu presenterar S-MP-regeringen en handlingsplan för livsmedelsstrategin som tar upp de insatser som krävs för att nå de uppsatta målen.

Handlingsplanen ger svenska bönder bättre förutsättningar att ställa om till en giftfri ekologisk produktion. Då blir det mer ekologiskt i jorden, i affären och på borden.

Mer ekomat

En del av handlingsplanen innebär att alla konsumenter, oavsett ekonomisk situation, ska kunna göra informerade och medvetna val av livsmedel. Det viktiga arbetet för bättre matvanor, framförallt vad gäller samordning mellan myndigheter, utnyttjande av resurser och kunskapsläget, kommer att fortsätta.

Miljöpartiet kan framförallt känna sig stolta över följande åtgärder i planen:

  • Målet för ekologisk konsumtion och produktion är högt: 30 % av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.
  • 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 2030.
  • Programmet för Odlad Mångfald (POM) får ökat stöd så att de igen kan introducera äldre svenska växtsorter på marknaden
  • Insatser för att minska matsvinn ska göras i hela livsmedelskedjan — från producent till konsument.

Läs mer om regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin
Läs mer om regeringens livsmedelsstrategi

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: