Sverige får ny livsmedelsstrategi

Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens om mål för en ny svensk livsmedelsstrategi.

Stina Bergström riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

- Jag är stolt över att vi nu tagit gemensamt politiskt ansvar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Det är viktigt, särskilt det ekologiska, för miljön och utvecklingen på landsbygden, säger Stina Bergström, riksdagsledamot som representerar Miljöpartiet i arbetet som lett fram till överenskommelsen.

Om strategin

Miljöpartiet har länge drivit på för en livsmedelsstrategi som ska öka Sveriges självförsörjning av mat, och ge svenska bönder bättre förutsättningar att ställa om till giftfri, ekologisk produktion.

Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort överlämnar en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och hänsyn till nationella miljömål.

- Vår ökade konsumtion i Sverige möts just nu av ökad import. Det är mycket bättre om vi istället producerar mer ekologisk mat. Sverige har också förhållandevis bra djurvälfärd. Vi vinner mycket på ökad eko-produktion i Sverige, säger Stina Bergström.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: