Mer kultur till fler med Miljöpartiet i regering

I regering har vi drivit igenom den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sveriges historia.

Alice Bah Kuhnke går framåt för mer kultur till fler.

Den historiska kulturbudgeten innebär bland annat:

 • Över 1,5 miljarder mer till kulturbudgeten
 • Höjda stöd och ersättningar till den fria konsten
 • Biblioteksersättningen har höjts historiskt mycket två gånger om
 • En handlingsplan för bild och form
 • En nationell strategi och en sammanhållen politik för kulturskolan
 • Stöd till kommunerna för ökad kvalitet och breddat utbud i kulturskolan, ett nationellt kulturskolecentrum i Kulturrådet och bättre lärarutbildningar  
 • Fri entré på statliga museer och en ny museilag som stadgar museernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner
 • Stärkt den regionala kulturen genom satsningar på kultursamverkansmodellen i flera steg
 • Stora satsningar på bibliotek i hela landet
 • Satsningarna Hela Sverige läser med barnen och Läsdelegationen
 • Ett digitalt kompetenslyft genom KB för att stärka den källkritiska förmågan
 • En omställning av filmpolitiken som innebär stabil finansiering för filmbranschen och nya biografstöd
 • Ny politik och ökade satsningar på arkitektur, form och design
 • Höjt presstöd och nya teknikneutrala mediestöd för journalistik i hela landet
 • Nytt system för finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst  
 • Handlingsplanen Till det fria ordets försvar,  i syfte att motverka hot och hat mot journalister och konstnärer.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: