Mer pengar till totalförsvaret

MP välkomnar regeringens förslag om mer pengar till försvaret, men vi vill också se minst lika stora satsningar till det civila försvaret.
– Är det något kriget i Ukraina visar är det att soldater inte kan strida utan mat, säger språkrören.


Säkerhetsläget i Europa har radikalt förändrats av Putins krig. När Sverige nu satsar på försvaret är det oerhört viktigt att upprustningen tar sikte på totalförsvarets helhet, det vill säga både det civila och militära försvaret.

– Skyddsrum måste rustas upp, vården måste utvecklas för att vara uthållig  i kris- och krigstid och försörjningsberedskapen måste stärkas. Budet från oss i Miljöpartiet är att satsningen på den militära kapaciteten i det svenska försvaret ska matchas av satsningar på det civila försvaret, säger Per Bolund.

De områden som måste stärkas med minst lite mycket som den militära kapaciteten är sjukvård, cybersäkerhet och klimatsäkringar.

MP vill införa civilförsvarstjänst

Vi i Miljöpartiet vill att den militära värnplikten kompletteras med en värnplikt som vi kallar civilförsvarstjänst, dvs ett sätt att stärka samhällets motståndskraft. Genom utbildningarna kan fler bidra inom ex sjukvård, omsorg, brandförsvar, matförsörjningen och humanitär logistik under kriser och krig.

– Alla kan ha en roll i totalförsvaret. Det finns en stark vilja hos vår befolkning att hjälpa till, och även de som inte vill eller kan inställa sig som soldater har en viktig roll i att försvara vårt samhälle, säger språkröret Märta Stenevi.

Relaterade nyheter

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter