Mer resurser till rättsväsendet för ett tryggare samhälle

Alla kunna känna sig trygga i Sverige. Nu ser vi till att stärka polis och rättsväsende för att förebygga kriminalitet, se till att människor som begår brott straffas och att människor som har begått brott inte ska göra det igen.

Det svenska samhället ska kunna skydda människor från allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism.

Regeringen satsar nu mer för att bekämpa kriminaliteten – och dess orsaker.

Vi fortsätter arbetet med att anställa fler poliser

Polisen behöver ha rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Det handlar både om att se till att människor som har begått brott inte är på fri fot och om att förhindra att brott begås.

Vi fortsätter arbetet med att anställa 10 000 fler inom Polisen till 2024. Samtidigt fortsätter arbetet för att fler ska vilja jobba som polis.

Vi satsar för att korta väntan på rättegång

När någon är anklagad för ett brott ska brottet prövas i domstol så fort som möjligt. I dag finns för få åklagare i Sverige. Det gör att det blir en flaskhals i systemet där målen fastnar i väntan på att en åklagare ska kunna ta sig an dem. Åklagarmyndigheten får därför mer medel så att antalet åklagare kan bli fler, och processen gå fortare.

Vapen ska inte kunna tas över våra gränser

För att bekämpa den grova brottsligheten måste vi hindra att vapen och droger smugglas in i Sverige. Tullverket får mer pengar för att kunna ha en större närvaro vid gränserna.

Mer pengar till Kriminalvården

För Miljöpartiet är det viktigt att kriminalvården får större möjligheter att arbeta på ett sätt som gör att människor som begått brott inte gör det igen. Därför får Kriminalvården mer pengar som främst ska gå till fler platser vid häkten och anstalter.

En del av resurserna ska gå till att människor som är villkorligt frigivna deltar i åtgärder som ska förhindra att de återfaller i kriminalitet.

Alla behövs för ett tryggt samhälle

Hela rättsväsendet behövs för att förhindra att människor utsätts för brott.  Därför får även Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges domstolar och Statens institutionsstyrelse mer resurser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: