Miljöboost i budgeten

Med oss i regeringen satsas det på miljö och skola, i en vårbudget för hållbarhet och framtidstro.

Ko funderar på regeringens vårbudget (1 min film).

Vårbudgeten är en rejäl miljöboost. Tåg i tid, biogas och skydd av natur är några bra saker pengarna går till. 

Totalt blir det 3,7 miljarder kr mer år 2016 till miljön och klimatet, än med alliansen.

Biogas

Regeringen vill öka stödet till att göra biogas av gödsel. Biogasen används sedan som förnybar el, värme och bränsle till bilar och bussar. Dubbelsmart, eftersom det minskar utsläpp av växthusgasen metan från gödslet och ger mer förnybar energi.

 • +30 miljoner kr per år från 2016.

Tåg som går i tid

Du ska kunna lita på tågen. En järnväg i bra skick är avgörande för både klimatet och jobben. Därför satsar vi på ökat järnvägsunderhåll.

Drift och underhåll av järnvägen ökar med

 • +620 miljoner kr redan under 2015. Anslagen ökar sedan med
 • +1,24 miljarder per år, 2016 till 2018.

​Skydd av skog och hav

Skog och hav är en förutsättning för frisk miljö och ett rikt friluftsliv. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad. Nu förstärker Miljöpartiet och Socialdemokraterna naturvården.

 • +430 miljoner kr för 2015
 • +1,2 miljarder kr för 2016

Lokalt klimatstöd

Vi tror på miljöteknik och gröna innovationer. Regeringen föreslår ett lokalt investeringsstöd till kommuner och regioner över hela landet.

 • +125 miljoner kr under 2015 och därefter
 • +600 miljoner kr per år, 2016 till 2018.

Ökat klimatbistånd

Sverige har lovat finansiering till FN:s gröna fond, som stöttar fattiga länders klimatomställning. Nu satsar Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen.

 • +250 miljoner kr för 2015, utöver biståndet.

Klimatsmarta bostäder

Regeringen föreslår ett stöd för nybyggnation av hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist - som ska bidra med 15 000 nya bostäder, varje år. För att få ta del av stödet måste lägenheterna uppfylla tydliga miljökrav.

 • +3,2 miljarder under nästa år

Höjning av skatter som räddar miljön

Det ska vara enklare och billigare att vara miljövänlig – och dyrare att släppa ut. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen höjer miljöskatterna, för att kunna satsa på tåg och annat klimatsmart. Höjningen innebär

 • +0,125 miljarder kr 2015 och
 • +4,42 miljarder kr 2016.

En skola som ser varje elev

Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen satsar även på skolan, med ett särskilt lågstadielöfte. Fler anställda i skolan och fler platser på lärarutbildningen behövs. I år avsätter därför regeringen 2 miljarder kr för ett statsbidrag som ska användas för att kunna anställa fler.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: