Miljöpartiet lanserar djurpolitiska programmet

Idag lanserar Miljöpartiet som första parti ett omfattande djurpolitiskt program med fokus på djurens egenvärde. Miljöpartiet vill se en djurhållning som är anpassad utifrån djurens behov, där all burhållning avvecklas och som ger djur rätt till utevistelse och bete.


Djurpolitiska programmet belyser en rad olika förslag såsom förbättrad djurhållning, avvecklad minkfarmning, införa en djurombudsman samt att vilda djur ska ingå i en gemensam djurskyddslag.

Kortsiktiga perspektiv ska inte styra

Tekniska möjligheter och kortsiktiga ekonomiska intressen ska inte styra hur djuren hålls. Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren ofta är mycket högt.

Pandemier och epidemier kopplat till undermålig djurhållning

Risken för uppkomst av nya zoonoser, sjukdomar eller smittämnen som kan spridas mellan djur och människor, ökar i områden där naturliga livsmiljöer förstörs genom exempelvis uppodling eller expansion av boskapsskötsel. En undermålig djurhållning skapar risker för den globala hälsan för såväl djur som människor.

– Kopplingen till djur och djurhållning är tydlig när det gäller epidemier och pandemier. Därför måste vi se till att djurhållningen blir bättre, i Sverige och globalt,  säger Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Stöd bland svenska konsumenter

– Vi vet att en god djurvälfärd har ett starkt stöd bland svenska konsumenter och det är därför också viktigt att det även införs en ursprungsmärkning av animaliska livsmedel i restaurang och storkök, säger Jenny Lundström, djurpolitisk ansvarig i partistyrelsen.

 

Läs rapporten i sin helhet här!

Relaterade nyheter

Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland

Bekämpa djursmuggling lika hårt som droger och vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter