Miljöpartiet vill satsa på hållbart jordbruk i hela EU

Miljöpartiet vill att EU satsar hundra miljarder kronor för att hejda artutrotningen, skydda fler djur och skapa ett hållbart jordbruk i EU.


Sverige och Europa behöver ett jordbruk som stärker den biologiska mångfalden, låter djuren leva bra liv, bromsar utvecklingen av antibiotikaresistens och är motståndskraftigt mot kriser och klimatförändringar.

Ekologiskt jordbruk ska gynnas

Miljöpartiet vill att EU satsar 100 miljarder kronor åren 2021-2028 på att förändra EU:s jordbrukspolitik i grunden. Det ska gynna ekologiskt jordbruk, god djurhållning och en landsbygd full av liv.

Vi vill också göra det enklare för jordbrukare i EU att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt så att svenska jordbrukare kan konkurrera på rättvisa villkor.

Stärk djurskyddet

Miljöpartiet kräver också att minimikraven på hur djur får behandlas inom EU höjs. Med ett bättre och starkare skydd för djuren kan vi också bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens, eftersom färre djur behöver antibiotika om de behandlas bra.

De EU-länder som inte lever upp till de krav som finns, och till exempel inte låter grisar böka eller få ha kvar sina svansar, ska kunna få indraget bidrag. Lantbrukare som tar ansvar för djuren ska gynnas.

Reparera natur

Den här satsningen ska också bidra till att skydda värdefull natur och stärka biologisk mångfald. Det gynnar pollinerande insekter och säkrar tillgången till vatten. Vi behöver reparera den natur som människan har förstört.

Relaterade nyheter

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter