Nya mått för välfärd och hållbarhet behövs

För att se hur det går för ett land räcker det inte att titta på den ekonomiska tillväxten. Nu har Miljöpartiet tagit fram ett förslag på ett bättre sätt att mäta välfärden.

Vad är det övergripandet målet för politiken? För Miljöpartiet är svaret ganska enkelt, det är en rättvis och hållbar värld, där människor trivs och kan växa utifrån sina egna förutsättningar, och där vi lever på avkastningen av jordens resurser och inte förstör livsförutsättningarna för kommande generationer.

Men den ekonomiskpolitiska debatten ger ofta intryck av att tillväxt och ökad BNP är det övergripande målet för politiken. Det är inte så konstigt, eftersom ekonomisk tillväxt historiskt har varit en mycket viktig förutsättning för att människor ska få ett bättre liv.

Här kan du läsa hela Miljöpartiets förslag till nationella indikatorer för välfärd och hållbarhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: