Miljöpartiets valanalys är klar

Nu är Miljöpartiets valanalys klar och den visar på både styrkor och svagheter. I ett tufft parlamentariskt utgångsläge lyckades Miljöpartiet hålla i uppgången i opinionen under valspurten. Tyvärr bidrog inte uppgången på nationell nivå till att lyfta resultaten i samma utsträckning i kommun- och regionvalen. Här redogör partisekreterare Katrin Wissing för såväl framgångsfaktorer som förbättringsområden inför framtida val, samt för de rekommendationer gällande politik- och organisationsutveckling som valanalysgruppen identifierade.

Miljöpartiets primära mål för valrörelsen 2022 var att säkerställa fortsatt representation i riksdagen. Utöver detta skulle partiet växa på samtliga nivåer. Strategin lyckades så till vida att Miljöpartiet gjorde sitt femte bästa val till riksdagen.

– Att vi tillsammans lyckades klara spärren med marginal på nationell nivå är ett styrkebesked för vårt parti. Samtidigt finns stora utmaningar och vår viktigaste uppgift framåt blir att stärka oss som parti – vi ska bygga en ny grön folkrörelse, säger partisekreterare Katrin Wissing.

Utmaningar för Miljöpartiet framåt

Valanalysen visar också på utmaningar för Miljöpartiet. Bland annat att uppgången på nationell nivå inte bidrog till att lyfta resultaten i samma utsträckning i kommun- och regionvalen. Vidare lyfts behovet av att stärka organisationen på alla nivåer och i hela landet.

– Det jag är mest självkritisk till är att jag upplever att vi har haft en för svag sammanhållning i partiet. Lokalavdelningar och distrikt har inte haft det stöd som de har behövt. Under regeringsåren hade vi fullt upp med att baxa igenom grön politik och då mäktade vi inte med att stärka vårt parti. Vi måste bli bättre på att visa varför Miljöpartiet behövs lokalt och regionalt också, fortsätter Katrin Wissing.

Wissing lyfter också att den långa tiden i regeringsställning påverkat bilden som framför allt unga väljare har av Miljöpartiet. Förtroendet för partiet är lågt i vissa grupper och den negativa bilden av partiet gör det svårt att nå ut med politiken och bygga förtroende för språkrören. Miljöpartiet behöver visa att vi har svar på de utmaningar som väljarna upplever i samhället idag

– Vi har varit dåliga på att sätta bilden av oss själva samtidigt som andra har varit desto bättre på att sätta nidbilden av oss. Deras bild av vilka vi är och vad vi vill fick fäste, och vi har inte lyckats vända den. Vi behöver stärka förtroendet för att Miljöpartiet har lösningar på samhällets alla utmaningar, att vår politik kommer att bygga det nya gröna folkhemmet. Det är viktigt för att fler ska känna att Miljöpartiet är ett reellt alternativ, säger Katrin Wissing.

Omvärldsfaktorer och post-truth

Plånboksfrågorna blev väldigt stora och i många debatter dominerade kriminalitet, gängvåld och skjutningar, kopplat till frågor om migration och integration. Det var ett framgångsrikt narrativ som högersidan vilade många av sina politiska utspel på, för att stärka bilden av att Sverige är ett land i kris. Polariseringen mellan stad och landsbygd var en annan fråga som fick mycket uppmärksamhet i media.

Valanalysen pekar också på att vi lever i en tid av “Post-truth” eller “post sanning” där lögner används som ett systematiskt verktyg. När politiska företrädare använder sig av lögner som strategi blir det svårare för väljarna att fatta välgrundade  beslut och det undergräver i förlängningen tilliten till förtroendet för politiken i stort. Det märks också tydligt på det underbetyg som väljarna gett den gångna valrörelsen. Miljöpartiet ska fortsätta vara en kraft för ärliga och tydliga debatter och dialoger grundade på fakta och upprätthållande av sanningen.

– Hur brådskande vi än ser att den gröna omställningen är så måste vi inse att den tid av högerpopulism, nationalism och post sanning inte är en enkel tid för ett progressivt parti. Det är dock vårt ansvar att vända det här, det är vårt ansvar att visa att vi förtjänar de röster som vi har fått och bygga förtroende hos fler, säger Katrin Wissing.

Övergripande rekommendationer

Partisekreterare Wissing gör följande övergripande rekommendationer till partistyrelsen med anledning av valanalysen:

  • Vi är ett parti och vi behöver stärka hela vår organisation på alla nivåer och i hela landet.
  • Vi behöver tydliggöra varför Miljöpartiet är viktigt även lokalt och regionalt.
  • Förtroendet för språkrören behöver öka.
  • Att stärka förtroendet för att Miljöpartiet har lösningar på samhällets alla utmaningar är viktigt för att fler ska känna att Miljöpartiet är ett alternativ.
  • Ett långsiktigt och konsekvent varumärkesarbete ska initieras.
  • Att hålla fast vid beslutade strategier gav arbetsro och bidrog till en stark valspurt.
  • Det strategiska arbetet behöver tydligare inkludera partiets alla nivåer.
  • Att fortsätta upprätthålla våra goda relationer till civilsamhället kommer att bli viktigt, inte minst nu när många av de frågor som drivs av civilsamhället nedprioriteras och deras roll ifrågasätts av den sittande regeringen.

Relaterade nyheter

Tidöavtalet i EU är en mardröm för klimatet

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter