MP vill stärka läsandet i skolan

Lyssna

Fem förslag för att utveckla ungas läsande presenterades på bokmässan i Göteborg.

En god läs- och skrivförmåga är avgörande för att varje elev ska kunna utvecklas och nå sina drömmar. Men idag når var femte 15-åring inte upp till en grundläggande nivå i läsning. Miljöpartiet presenterar nu fem satsningar i syfte är att stärka läsandet och ge alla unga möjligheten att få de grundläggande kunskaper de behöver.

1. Lärare ska få modern kunskap

På varje skola bör det finnas lärare som utbildas att handleda kollegor i modern läsdidaktik. Vi vill ge 10 000 lärare grundläggande fortbildning årligen. Läsning behövs i alla ämnen och fortbildningen ska vara öppen för alla lärare i förskola, grundskola och gymnasium och för bibliotekarier.

2. Lärare ska ha verktyg som motsvarar deras ansvar.

En lärare måste ges möjlighet att själv besluta om vilket stöd en elev behöver och när det ska ges, utan byråkratiska omvägar. Ingen elev ska behöva lämna tredje klass utan att ha fått med sig grunderna i läsningen, skrivandet och räknandet.

3. Alla elever ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek.

Hälften av Sveriges elever saknar idag tillgång till ett bemannat skolbibliotek. För oss är svaret enkelt: det är bibliotekarien som gör en samling böcker och medier till ett bibliotek. Därför ska alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier.

4. Moderna läromedel ska finnas i skolan

Tidigt IT-arbete har visat sig mycket effektivt för att tidigt se till att läsförståelsen och skrivförmågan kommer på plats. Vi vill förbättra tillgången till tekniken, kompetensutveckla skolans personal och ta fram en nationell IT-strategi för skolan.

5. Alla gymnasieelever ska få kultur och läsning

Alliansen har missat vikten av läsning när de reformerade gymnasieskolan. Miljöpartiet vill återinföra högskolebehörigheten, vilket bland annat innebär att eleverna får mer undervisning i svenska. Vi vill även stärka de estetiska ämnena  som är bevisat viktiga för språkutvecklingen.

Totalt investerar Miljöpartiet 2,4 miljarder de kommande fyra åren på satsningar för läsning i skolan.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: