Några böcker som syns i en korridor är inget skolbibliotek

Att hitta, sålla och sortera bland information är en kärnkompetens hos bibliotekarier. Detta är kunskaper som vi måste rusta våra barn med.

Typ: Debattartikel
Länk: https://www.altinget.se/artikel/naagra-bocker-som-syns-i-en-korridor-ar-inget-skolbibliotek

Relaterade nyheter

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter