Naturen är värd att kämpa för – stora satsningar i höstbudgeten

Vår natur kan inte tas för given. I höstbudgeten satsar vi nu stort för att anlägga våtmarker, bekämpa invasiva arter, sanera förorenad mark och förorenade vatten.


Vi står inte bara inför en klimatkris. Det pågår också en enorm artutrotning. Det finns inget mer effektivt sätt för att skydda hotade arter än att skydda naturen de lever i.

I höstbudgeten för 2021 satsar vi nu för att skydda den svenska naturen och bevara den biologiska mångfalden.

Mer natur till fler

Vi ska också vårda den natur vi skyddar. Med välskötta vandringsleder blir naturen tillgänglig för fler.

– Jag tror det är många som under pandemin uppskattat den ro, kraft och motion som går att hämta i vår svenska natur. Vi utökar nu medlen som går till skötsel av värdefull natur, säger Isabella Lövin.

Naturnära jobb skapar nya jobb

Vi satsar också på något som kallas Naturnära jobb. De kan förbättra integrationen och skapa jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i de gröna näringarna.

Minska utsläppen med satsning på våtmarker

Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, orsakar ungefär lika stora utsläpp som de från alla Sveriges personbilar. Genom att återväta dessa till naturligt fungerande våtmarker, kan utsläppen från dessa marker minska relativt snabbt.

Renare hav och vatten

Våra svenska hav och vatten är hotade. Övergödning och gamla miljösynder som gömmer sig under ytan påverkar både djur och människor.

Det finns dumpade gifter och förstörd mark över hela Sverige. Vi höjer nu anslaget för sanering: så vi kan desarmera dessa tickande miljöbomber.

Rensa haven på läkemedelsrester

– Den ökande antibiotikaresistensen är en annan tickande bomb. Regeringen vill satsa på avancerad läkemedelsrening, samt att på försök införa en miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet som ska premiera läkemedel som producerats med liten miljöpåverkan, säger Isabella Lövin.

Naturen – ett försäkringsbolag för framtiden

Sedan Miljöpartiet klev in i regering har över 1000 naturreservat inrättats eller utökats. I höstbudgeten satsar vi 600 miljoner för 2021 på att skydda ännu mer natur.

Satsar vi rätt på naturen ger den motståndskraft mot klimatförändringarna. Den biologiska mångfalden är själva förutsättningen för naturens processer och därmed i förlängningen för vårt samhälle och ekonomi. Den är naturens eget försäkringsbolag.

Relaterade nyheter

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter