Nytt förslag ska ge många ensamkommande en ny chans i Sverige

Miljöpartiet har kämpat hårt för att de ensamkommande som kom till Sverige under 2015 ska få möjlighet att stanna. Nu har regeringen enats om ett förslag som innebär att de allra flesta får en ny chans. Det är en oerhört viktig förändring för de ensamkommande och för alla som engagerar sig för att ge dessa ungdomar en framtid i Sverige.

Regeringen lägger nu fram ett förslag som innebär att de flesta ensamkommande unga som har fått vänta länge på beslut och som har rotat sig i Sverige nu får möjlighet till uppehållstillstånd istället för att avvisas från Sverige eller tvingas leva kvar här i ett skuggsamhälle i stor utsatthet.

Nytt förslag från regeringen

Möjligheten till uppehållstillstånd gäller de ensamkommande som:

  • sökte asyl senast den 24 november 2015,
  • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket,
  • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  • registrerats som barn vid ankomst
  • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet,
  • befinner sig i landet, och
  • inte begått brott.  

Nu får de stanna för att kunna slutföra sina studier och därefter möjlighet till permanenta uppehållstillstånd om de etablerar sig på arbetsmarknaden. Uppehållstillstånden gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Den som genomgår ett så kallat yrkespaket omfattas också.

Lagen ska tas fram skyndsamt. Migrationsverkets prövningar fortsätter tills den nya lagen träder i kraft, men ytterst få tvångsavvisningar verkställs i praktiken till Afghanistan

Det här är framförallt en seger för det medmänskliga Sverige och det otroliga engagemang som finns för dessa ungdomar. En överenskommelse som innebär att de flesta som kommit som ensamkommande barn och som drabbats av orimligt långa handläggningstider får stanna är någonting som Miljöpartiet kämpat hårt för.

 

Bakgrund

En stor del av de barn som kom som ensamkommande till Sverige under 2015 har fått vänta länge på att få sina asylansökningar prövade. Eftersom många hunnit bli vuxna under tiden de väntat har deras möjligheter att beviljas uppehållstillstånd försämrats och de riskerar därför att avvisas från Sverige.

Miljöpartiet tycker att det är fel och orimligt att de som var barn när de kom till Sverige, och som med normala handläggningstider skulle ha hunnit få beslut innan de blev 18 år, nu får avslag och riskerar att avvisas, ofta till ett av världens farligaste länder – Afghanistan. Detta har skapat en stor utsatthet, oro och otrygghet bland ensamkommande och personer i deras närhet.

MP:s kongressbeslut

Miljöpartiets kongress beslutade därför i maj 2017 att vi skulle arbeta för att de ensamkommande barn som kom 2015, och som på grund av orimligt långa handläggningstider hunnit bli 18 år, ska få en ny möjlighet att stanna.

Det handlar om ungdomar som börjat rota sig i Sverige. De går i skolan, lär sig svenska, har fått vänner och har vuxna personer i sin närhet som stöttar dem. Dessa ungdomar, som blivit en del av vårt samhälle, ska inte behöva drabbas negativt av att myndigheternas handläggningstider blivit exceptionellt långa. De är välmotiverade och vill bidra till Sveriges framtid. Och vi behöver dem.

Sedan kongressbeslutet har Miljöpartiet kämpat hårt och envist för att de ensamkommande ska få en ny chans att få stanna i Sverige.

Har du frågor om förslaget? Läs de 15 vanligaste frågorna och svaren.

Relaterade nyheter

Paus räcker inte – släng förslaget om id-kontroller i papperskorgen

SvD:s ledarpodd: Den nya gymnasielagen

Gymnasielagen ändras: ”Har blivit en del av vårt samhälle”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter