Nu gör vi Sverige grönare

Miljön, skolan, jobben och jämställdheten var de stora frågor vi gick till val på att ta oss an. Därför är vi extra glada för ett antal förslag, som vi nu ska genomföra i regering.

Extra bra

Miljöpartiet är med i regeringen för att genomföra grön politik. Vi har enats med Socialdemokraterna i en rad frågor, när vi nu bildat regering.

Följande gröna förslag är vi är extra glada för att samarbetsregeringen med S nu ska genomföra;

Klimat

 • Ett klimatpolitiskt ramverk ska införas.
 • Miljöskatternas styrande effekt ska öka.
 • Järnvägsnätet och spårtrafiken ska förbättras och byggas ut.
 • Banor för höghastighetståg ska börja byggas.
 • En ny bonus för bilar med liten klimatpåverkan ska införas.
 • Långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.
 • Biogasens potential ska tas tillvara.
 • Ambitionerna i klimatförhandlingarna ska höjas.

Hela överenskommelsen: Ett långsiktigt och effektivt klimatarbete 

Miljö

 • De nationella miljömålen ska klaras.
 • Skyddet för biologisk mångfald ska utökas.
 • Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier.
 • Fisket och haven ska skyddas genom fler marina reservat.
 • Minska avfallet och öka återvinningen
 • Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas.

Hela överenskommelsen: Ett globalt föregångsland för miljön

Energi

 • Kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och effektivisering.
 • Sverige ska ha 100 procent förnybar energi på sikt.
 • Vattenfalls planer på att förbereda ny kärnkraft avbryts.
 • Vattenfall ska satsa på förnybart och avbryta expansionen av brunkol.
 • Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.

Hela överenskommelsen: Överenskommelse om energipolitik

Skola

 • Resurser tillförs för att möjliggöra att lärarnas löner höjs.
 • Lärarnas administrativa börda ska minska.
 • Fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Särskilt stöd ska ges tidigare än i dag.
 • Satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Resurser till skolor ska fördelas efter behov
 • Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras.
 • Ett estetiskt ämne ska ingå i alla gymnasieutbildningar.

Hela överenskommelsen: Vända resultaten i den svenska skolan

Jämställdhet

 • En handlingsplan för jämställda löner ska tas fram.
 • En tredje månad ska reserveras för vardera föräldern.
 • Föräldraförsäkringen ska ses över med avseende på stjärnfamiljer.
 • Ett nytt forskningsprogram om kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöproblem.
 • Kvinnojourerna stärks och våldtäktslagstiftningen ses över.

Hela överenskommelsen: En feministisk regering

Arbetsmarknad

 • Investeringarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka.
 • Att ta ut produktivitetsförbättringar i (minskad) arbetstid eller lön får ökad relevans.
 • Psykisk ohälsa och sjukskrivning, vilket särskilt drabbar kvinnor, ska minska.
 • Möjligheterna till sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga sektorn.

Hela överenskommelsen: Ett modernt, hållbart och rattvist arbetsliv 

Också bra

Ytterligare gröna förslag, som vi är mycket nöjda med att nu genomföra ihop med Socialdemokraterna i regering.

Migration & vapenexport

 • Vår överenskommelse med den förra regeringen – om en mer öppen och human migrationspolitik – får ligga fast.
 • Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt öka mottagandet av kvotflyktingar.
 • Alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
 • Vapenexport-kontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster.
 • Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

Hela överenskommelsen: Försvar, vapenexport och migration

Relaterade nyheter

Skärp lagen mot korruption i politiken!

Demokratipaket för samers rättigheter

Upprop: Rädda ålen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter