Nu har Sverige ett klimatpolitiskt råd

Lyssna

Ingen ska kunna välja bort klimatet. Nu har Sverige ett klimatpolitiskt råd som ska se till att alla kommande regeringar lever upp till klimatlagen som börjar gälla första januari 2018.

–  Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det är ett historiskt skifte, Isabella Lövin.

Sverige ska vara ledande i det globala klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I januari presenterades den största och viktigaste reformen i svensk klimatpolitik genom historien: Införandet av ett Klimatpolitiskt ramverk för Sverige!

Klimatpolitiskt ramverk träder i kraft

Ramverket träder i kraft den första januari och är världens hitintills mest ambitiösa. Det består av tre huvuddelar:

  • Nya klimatmål: Övergripande mål om netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2045
  • En klimatlag som binder nuvarande och kommande regeringar till att leverera klimatpolitik som gör att vi når klimatmålen
  • Ett oberoende Klimatpolitiskt råd som granskar regeringens samlade politik

Idag presenterades den del som fullbordar ramverket; det klimatpolitiska rådet. Rådets roll kommer bli att granska alla regeringar utifrån hur deras klimatpolitik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat.

Rådet kommer ledas av ordförande Ingrid Bonde, civilekonom.

Mer om vilka som sitter i klimatpolitiska rådet kan du läsa på regeringens hemsida.

Vill du hjälpa oss att få fler att prata om klimatet? Gilla och dela gärna Miljöpartiets inlägg i sociala medier!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: