Nu ska vi bygga mer hållbara och klimatsmarta samhällen

Sverige måste byggas starkare och mer hållbart. Och det arbetet behöver skyndas på. Norra Sverige växer, med fler företag och inflyttningar. Idag presenterar bostadsminister Märta Stenevi satsningar som kan bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan och en cirkulär ekonomi.


– Ett hållbart samhällsbygge kräver en rättvis omställning i hela landet. Nu investerar vi i byggbranschens omställning och innovativa samhällsbyggnadsprojekt i norra Sverige, säger Märta Stenevi.

I höstbudgeten kommer regeringen föreslå flera riktade åtgärder för att främja ett mer hållbart byggande och bidra till att minska miljö- och klimatpåverkan och omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Just nu satsar vi extra på hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten bland annat för att möta behov i samband med företagsetableringar där.

Hållbara livsmiljöer i norra Sverige

Flera stora företagsetableringar- och expansioner pågår och planeras i Norrbottens och Västerbottens län. Det innebär att städer och mindre orter kommer att behöva växa på mycket kort tid. Regeringen vill ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer och föreslår därför mer resurser för innovativa, inkluderande och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten.

Totalt omfattar det 15 miljoner för 2022 och trappas sedan upp för att omfatta 40 miljoner per år fram till 2030.

Cirkulär ekonomi inom byggsektorn

Vi behöver bygga med mindre cement och istället uppmuntra återvinning och återbruk av befintligt byggmaterial. Regeringen satsar därför på omställningen av en cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

Boverket får mer resurser för att utveckla arbetet med den gröna omställningen inom byggsektorn.

Bygga mer klimatsmart

Vi kommer att behöva bygga fler bostäder under en längre tid i ett klimatsmart byggmaterial. De samhällen som byggs fram behöver stå rustade för framtidens klimatförändringar.

Regeringen genomför därför en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn.

Krav på klimatdeklaration

Klimatdeklarationer leder till ett mer hållbart byggande. Regeringen har därför infört krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader fr.o.m. 1 januari 2022.

Boverket föreslås nu få utreda  en utökad användning av klimatdeklarationerna och  hur det går att skynda på ett införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

Mer pengar till grön forskning

I framtiden behöver vi bygga med mer alternativa bindemedel till betong. Regeringen vill därför ge mer resurser till Sveriges geologiska undersökning, SGU, för att de ska identifiera åtgärder som kan öka tillgången på just alternativa bindemedel till betong.

Skynda på ett cirkulärt och biobaserat byggande

Vi behöver bygga ännu mer klimatsmart och rationellt! Och vi behöver bygga mer i trä. Regeringen vill därför ge mer resurser till föreningen Trästad Sverige för att de ska hitta vägar för träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling för att skynda på övergången till ett cirkulärt och biobaserat byggande.

Relaterade nyheter

Idag firar vi Världsmiljödagen!

Fd ministrar: fel att lägga ned miljödepartementet

Detta fick vi igenom i regering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter