Ny grön skogspolitik

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Språkrören presenterar idag en ny grön politik för skogen, som gör det möjligt för alla skogsägare att bidra till naturvård och klimatarbete genom ett hållbart skogsbruk som skyddar naturen. För självklart ska också skogen med när Sverige ställer om.

– Klimatkrisen och naturkrisen hör ihop. Vår omställning till ett fossilfritt samhälle kräver att vi tar hand om vår natur. Alla skogsägare som vill bidra till naturvård och klimatarbete måste ges bättre villkor att bedriva ett hållbart skogsbruk, säger språkröret Märta Stenevi på dagens presskonferens.

Just nu riktas det skarp kritik från omvärlden mot den svenska skogspolitiken. Istället för att skydda den biologiska mångfalden och skogen drar Sverige i motsatt riktning. Miljöpartiet kräver en annan skogspolitik – en som förstår problemen vi står inför, men som också kommer med lösningar.

Grön omställning av skogsbruket

Under dagens presskonferens berättar språkröret Per Bolund att han arbetat med naturvård i hela sitt yrkesliv, men aldrig varit mer orolig än nu.

–  Efter åratal av hårda avverkningar finns nu endast rester av gammal skog kvar. Det är de sista fläckarna på kartan, i ett hav av kalhyggen och plantager. Jag tror att svenska folket förväntar sig att vi bevarar de här skogarna, säger Per Bolund.

Miljöpartiet kräver en miljöpolitik som tar utmaningarna på allvar och som möter dem med lösningar som gör en omställning möjlig. Vi är det enda parti i Sveriges riksdag som går till val på att sänka Sveriges utsläpp och skydda vår svenska natur.

Nedan kan du läsa om vår nya gröna skogspolitik.

Miljöpartiet vill

  • Införa ett omställningsstöd till skogsägare. Vi vill satsa 200 miljoner per år för ersättningar till skogsägare som vill bruka skogen skonsamt och hållbart.
  • Rädda de sista resterna naturskog i hela landet. Den här skogen är helt avgörande för många djur och växter som enbart kan leva i riktigt gamla skogar. Totalt handlar det om 3 miljoner hektar skog med höga naturvärden över hela landet. En del utgörs av motsvarigheten till Sveriges Amazonas – den fjällnära skogen. Miljöpartiet vill satsa 8 miljarder per år för skydd och skötsel av värdefull natur.
  • Maximera klimatpolitiken – Ersättning för kolinlagring. En modell för ökad kolinlagring kombinerat med ökad naturhänsyn måste sjösättas i närtid.
  • All statlig skog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder. Idag sköts endast omkring 1 procent av det statliga skogsbolaget Sveaskogs mark med hyggesfria metoder.
  • Stopp för kalhyggen i särskilt klimatkänsliga områden. Som områden känsliga för ras, skred och erosion. Behovet är också stort av  stormsäkring och att förebygga skogsbränder.Parisavtal för naturen och ett nationellt ramverk för naturskydd.
  • På nationell nivå behövs en handlingsplan för biologisk mångfald, motsvarande klimathandlingsplanen. Etappmål om 30% skogsbruk med varierade, mer skonsamma metoder till 2030.

Relaterade nyheter

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter