Ny rapport: 43 förslag om högskola och forskning

Lena Adamson, tidigare ställföreträdande myndighetschef vid Högskoleverket, har på uppdrag av Miljöpartiet arbetat fram ett underlag för Miljöpartiets framtida forsknings- och högskolepolitik.

Åsa Romson tar emot rapporten Grönt universitet - grön framtid.

En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att utveckla högskole- och forskningspolitiken knöt Miljöpartiet för ett år sedan till sig Lena Adamson som är docent i psykologi vid Stockholms universitet och idag engagerad i högre utbildningsfrågor inom Europarådet och EU.

Rapporten Grönt universitet - grön framtid, som Lena Adamson nu lämnat över till Miljöpartiet, innehåller sammantaget 43 förslag för en framtida forsknings- och högskolepolitik. Rapporten behandlar i huvudsak fyra områden; den högre utbildningen ur ett hållbarhetsperspektiv, det statliga resursfördelningssystemet, utbildningarnas forsknings- och arbetslivsanknytning samt kvalitetssäkring och kvalitetsutvärdering.

- Det behövs en ny, fungerande, kunskapsbaserad högskole- och forskningspolitik. En politik som sätter målen, ger möjligheterna och följer upp på adekvata sätt. En politik som präglas av en reell dialog med våra lärosäten inklusive studenterna, och andra centrala aktörer. En politik som präglas av en tillit till all den kompetens, kreativitet och goda vilja som finns bland dessa. Jag hoppas att Miljöpartiet blir det parti som tar sig an denna uppgift, säger Lena Adamson.

Rapporten kommer nu att gå ut på remiss och sammanställas som underlag inför valet 2014.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: