Bistånd till kampen mot antibiotikaresistens

Både djur och människor blir lidande där antibiotika används i onödan och gör det svårare att bota infektioner och smittsamma sjukdomar. Nu avsätter regeringen pengar till en ny fond för arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens orsakar 700 000 dödsfall globalt i dag och enligt världshälsoorganisationen WHO kan så många som 10 miljoner människors liv vara i fara 2050. Det är ett allvarligt hot mot både människors och djurs hälsa och har negativa konsekvenser för arbetet med hållbar utveckling.

Ny fond för att motverka antibiotikaresistens

Med 20 miljoner kronor ytterligare från biståndsbudgeten ska arbetet mot antibiotikaresistens gå snabbare och bli mer effektivt, framför allt i världens låg- och medelinkomstländer.

– Utgångspunkten för den satsning som regeringen nu gör är att utvecklingen av antibiotikaresistens utgör en global kris som kräver ytterligare politisk och finansiellt stöd. Sverige stärker nu det långsiktiga arbetet och fortsätter att medverka i globala lösningar.  säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete (MP).

Sjukdomar och infektioner ska kunna behandlas

Målet är lägre nivåer och utveckling av antibiotikaresistens globalt, fortsatt möjlighet att kunna behandla smittsamma sjukdomar med effektiva läkemedel samt att minska effekterna av antibiotikaresistens på människors och djurs hälsa och livsmedelsproduktionen.

Bättre hälsa hos djur och människor

Fonden ska kunna bidra till att:

  • öka kunskapen om antibiotikaresistens
  • förbättrad övervakning (surveillance)
  • minska förekomsten av infektioner hos djur och människor bland annat genom bättre hygien
  • mer ansvarsfull användning av antibiotika
  • tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av antibiotikaresistens
  • möjliggöra investeringar i nya mediciner, diagnostik och vaccin.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: