Rädda Östersjön

Vi vill rädda Östersjön för barnens framtid. Svenskt ledarskap med 100% eko-jordbruk längs kusten, är ett av våra förslag.

Provtagning från Östersjön visar att 1/6 av botten är död.

Världens dödaste hav

Idag är en sjättedel av Östersjöns botten död. Det är mer än något annat hav, i hela världen. Problemen beror särskilt på övergödning från jordbruket.

Ekologisk mat, för Östersjöns skull

Mer eko-jordbruk, där inget konstgödsel används, skulle minska utsläppen till Östersjön. Därför vill vi ge stöd till just eko-jordbruk.

Med 200 miljoner extra i statsbudgeten varje år vi vill ha 100 % eko-jordbruk längs den avgörande delen av Östersjöns kust, senast år 2030. Så agerar en ledare.

För hjälpa till vill vi att offentliga kök, till exempel skolor, handlar mer ekologiskt. Minst 50 % till år 2020.

Svenskt ledarskap

Sverige har längst kust av länderna runt Östersjön. Det ger oss möjlighet att visa ledarskap. Miljöpartiet vill att Sverige är ett föredöme genom att minska utsläppen till Östersjön, och får de andra länderna att följa efter.

Fler åtgärder

Miljöpartiet har fler förslag för att rädda Östersjön, exempelvis fler marina reservat med trålningsförbud, begränsning av kemikalier och plastpartiklar, samt ökat internationellt samarbete.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: