Regeringen föreslår ökat stöd till biogas

I vårbudgeten kommer regeringen föreslå att stödet till produktion av biogas förlängs, eftersom biogas är viktig i omställningen till ett fossilfritt samhället. Det kan också öka självförsörjningen i kristider.

- Biogasen är en förnybar energikälla som är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle. Och vi har goda möjligheter att producera mer biogas här i landet, så att vi ökar självförsörjningen. I det arbetet har lantbrukare och företag på landsbygden en nyckelroll, och därför har Miljöpartiet drivit på i regeringen för satsningar på biogas, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Från år 2018 har det beslutats om tillfälliga stöd till biogastillverkning i olika omgångar, och regeringen har också utvidgat reglerna, så att de inte bara omfattar tillverkning från gödsel, utan även matavfall och rester från livsmedelstillverkning. Samtidigt pågår en utredning om hur reglerna ska se ut i framtiden, och i väntan på att den ska bli klar förlängs nu stödet igen.

Förslaget i vårändringsbudgeten är att satsa 120 miljoner kronor på en förlängning av biogasstödet. Det är Jordbruksverket som kommer att hantera ansökningarna om stöd under 2020. Satsningen är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: