Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompletteringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten om att den nationella stödlinjen även ska kunna ge stöd till personer med missbruks- och beroendeproblematik och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild plan och insatser för hur personer med missbruks- och beroendeproblematik ska kunna få vetskap om den nationella hjälplinjen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett särskilt lagförslag om anmälningsskyldighet och krav på händelseanalys när en person har tagit sitt liv och vid suicidförsök och tillkännager detta för regeringen.

Läs hela motionen på riksdagens hemsida

Relaterade nyheter

Mer stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter