Mer stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Att barn och ungas psykiska ohälsa ökar är ett faktum vi måste ändra på. Nu stärker vi barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) så att fler barn och unga kan få det stöd de behöver.


Idag lider många av stress och utbrändhet. Samtidigt ökar barn och ungas psykiska ohälsa. Miljöpartiets mål är att ingen ska behöva stå i kö för att få hjälp hos BUP, samtidigt som vi steg för steg bygger ett samhälle där fler mår bättre och färre behöver hjälpen.

Vi stärker BUP

Med ett ökat behov blir köerna längre till barn- och ungdomspsykiatrin. Nu investerar regeringen för att korta köerna och ge mer stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.

Relaterade nyheter

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Nu tryggar vi välfärden och äldreomsorgen

Läkemedelsproduktion får inte göra människor sjuka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter