Satsning på järnväg som knyter samman Sverige

Sverige ska ha en tågpolitik för klimatet och för människor. I dag presenterades ramarna för regeringens infrastrukturproposition. Vi fortsätter rusta upp järnvägen, satsar på tåg i hela Sverige och kan fortsätta arbetet med stambanor för höghastighetståg.

Tåg i hela Sverige

Miljöpartiet vill att du ska kunna resa hållbart i hela Sverige. Med detta ser vi till att det finns mer pengar att bygga ut järnvägen för att att knyta samman landet. Bland annat genom utrymme för järnvägsinvesteringar i norra Sverige.

Upprustning av järnväg

Tågen ska gå i tid. Därför görs en viktig satsning på upprustning av järnvägen i hela landet.

Utbyggnad av stambanor för höghastighetståg

Propositionen föreslår att en ekonomisk ram där den nationella planen kan fullföljas samt att det finns utrymme för satsningar på utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nya stambanor för höghastighetståg kan färdigställas så att Sveriges storregioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.

– Äntligen! Det här har Miljöpartiet arbetat länge för. Sverige behöver nya stambanor och det är viktigt att vi nu kan fortsätta det fossilfria samhällsbygget. Med snabba moderna tåg för vi människor och städer närmare varandra och vi kommer kunna ersätta flyg med hållbara tågresor. Ramen innebär också att det finns utrymme för viktiga järnvägsinvesteringar i norra Sverige. Det här är en proposition som knyter samman hela landet, säger Per Bolund.

Vilka sträckor kommer att finansieras?

Propositionen är en ram för hur stora investeringarna ska vara. Vilka objekt som finns med i den kommande nationella planen är en senare fråga.

Nytt nationellt mål om att fler ska cykla

Miljöpartiet har fått igenom att ett nationellt mål för att öka cyklandet ska tas fram.

– Genom att sätta ett mål gör vi det tydligt att det behövs mer resurser till cykling. Miljöpartiet anser att det behövs ett större statligt ansvar för ökad cykling och en tydligare styrning av Trafikverket, säger Emma Berginger.

Propositionen i siffror

Propositionen innehåller budgetförslag för tre delar: utveckling, underhåll av järnväg och väg. Totalt kommer 799 miljarder att investeras för de kommande tolv åren, mellan 2022–2033. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

  • Utveckling, 437 miljarder – avser pengar för att investera i järnvägar och vägar. Det handlar både om objekt som ligger i den gällande planen och ev nya objekt. Här finns också utrymme för stadsmiljöavtal, länsplaner, sjöfartssatsningar med mera.
  • Vidmakthållande av järnväg, 165 miljarder – avser pengar för underhåll järnvägar.
  • Vidmakthållande av väg, 197 miljarder – avser pengar för underhåll av vägar.

Nästa steg

Efter att riksdagen beslutat om de ekonomiska ramarna ska Trafikverket ta fram en nationell plan med de infrastrukturåtgärder som ska prioriteras. Planen gäller från 2022 och beslutas av regeringen.

Relaterade nyheter

Nu lanseras vårt stora Tågsemesterpaket för resande i Europa

Märta och Per glada framför centralstationMärta och Per glada framför centralstation

Stor satsning på klimatsmarta transporter

Miljöpartiet vill bygga Tåglandet Sverige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter