Stor satsning på klimatsmarta transporter

Regeringens vårändringsbudget har stort fokus på klimatsmarta transporter med 1 miljard till kollektivtrafiken, att fler godstransporter ska flyttas över till järnväg och medel för att förbereda för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken.

En miljard till kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste stå stark även under kristider. Trafiken behöver möta de behov som finns och köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning. Samtidigt har intäkterna från biljettförsäljning minskat kraftigt under pandemin. Regeringen föreslår därför 1 miljard i riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Fler transporter ska flyttas över till järnvägen för minskad klimatpåverkan

Ungefär en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från transporter. För att minska transporternas klimatpåverkan vill regeringen att fler transporter flyttas över från väg till järnväg. Det bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål.

I budgetpropositionen för 2021 avsatte regeringen 400 miljoner kronor per år under perioden 2021–2025 för en förlängd och vidareutvecklad miljökompensation. Den har också vässats så att miljökompensationen tydligare riktas mot de godstransporter på järnväg som har konkurrens från vägtransporter. Nu föreslår regeringen att stödet stärks med ytterligare 150 miljoner kronor per år fram till och med 2025.

Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige måste idag anpassa sig till flera olika system för att köpa biljetter och hitta information. Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik kan förenkla för resenärer och förenkla klimatsmarta val. Regeringen avsätter därför 30 miljoner under 2021 för att påbörja arbetet med att utforma ett nationellt biljettsystem.

– Vår ambition är att ett nationellt biljettsystem ska kunna komma på plats under nästa sommar och att det ska förenkla för den som vill resa klimatsmart, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

Relaterade nyheter

MP vill inför ”Sverigekort”

Det gröna transportpaketet – för fler gröna resor på räls och väg

Kvinna promenerar cykel bredvid pendeltågKvinna promenerar cykel bredvid pendeltåg

Max 100 kr i månaden för tåg och buss

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter