Snabbare och tydligare information i tågtrafiken

Fler än någonsin vill åka tåg. Nu förbättrar möjligheterna för resenärer att få snabb och tydlig information vid eventuella förseningar. Det är en del i Miljöpartiets nollvision för tågstrul.


Allt fler väljer att åka tåg, samtidigt som vi ska flytta över mer gods från väg till spår. Det innebär att vi är många som delar på spåren – och att det kan uppstå förseningar. När det sker ska resenärer kunna förvänta sig snabb och säker information och lösningar. De bolag som kör tåg ska i god tid kunna planera för trafikstörningar.

Bättre info vid förseningar

Miljöpartiet vill att alla resenärer ska kunna lita på att tågen går i tid. Därför genomför vi viktiga investeringar för tågtrafiken i Sverige. En del i det är att Trafikverket får i uppdrag att ta fram en plan för att förbättra informationen i tågtrafiken.

– Att inte få information är en av de vanligaste och mest irriterande problemen för den som drabbas av en tågförsening. Nu fortsätter vi att leverera på arbetet mot tågstrul, det kan till exempel handla om snabb information till resenärer om varför ett tåg är försenat, hur lång förseningen väntas bli och om det kommer ersättningstrafik, säger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.

Lösningar för ersättningstrafik

I uppdraget ingår att se om det finns brister i hur man idag ger information och organiserar ersättningstrafik – och åtgärda detta.

Detta ska göras i dialog med berörda aktörer och utifrån den ansvarsfördelning som gäller mellan Trafikverket och tågoperatörerna.

Säkra att gods kommer fram i tid

Den som transporterar gods ska kunna få tidig information för att kunna se till och känna trygghet i att godset kommer fram i tid.

Relaterade nyheter

Nu lanseras vårt stora Tågsemesterpaket för resande i Europa

Märta och Per glada framför centralstationMärta och Per glada framför centralstation

Satsning på järnväg som knyter samman Sverige

Märta och Per glada framför centralstationMärta och Per glada framför centralstation

Stor satsning på klimatsmarta transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter