Stäng ner SiS-hemmen nu!

Idag släpps en rapport som bekräftar den mörka bild vi länge oroat oss för. Barn vanvårdas hos Statens institutionsstyrelse (SiS).  Kränkningar, psykisk misshandel, maktmissbruk och grova sexuella övergrepp av vuxna som ska vårda dem förekommer så pass ofta att det är ett strukturellt problem. Vittnesmålen är horribla. Nu måste SiS läggas ner och ett nytt system ta form, skriver Miljöpartiets Märta Stenevi, Ulrika Westerlund och Maria Moraes på DN debatt.

Rapporten ”Vem ska tro på mig?”, framtagen av organisationen Barnrättsbyrån och Childhood, skildrar en rättsskandal av enorma mått på SIS-hemmen. På 40 månader har 209 händelser om sexuella kränkningar och våld rapporterats in, vilket motsvarar drygt fem händelser per månad. Övergreppen har skett på alla utom ett av SiS-hemmen, vilket tydliggör att detta är ett strukturellt problem.

Övergreppen måste få ett slut

På den plats där barnen ska få vård och trygghet har många istället utsatts för sexuella övergrepp och vuxna som skoningslöst utnyttjat sin maktposition.

Korten har än en gång lagts på bordet och nu har vi ett gemensamt ansvar mot våra barn. Berättelserna inifrån är horribla – men inte nya. I åratal har vi hört vittnesmålen från barn som far illa i det offentligas vård, och nu måste det få ett stopp.

Miljöpartiet vill:

1. Lägg ner SiS i dess nuvarande form och reformera tvångsvården av barn från grunden. Lappa och laga räcker inte längre. Barnperspektivet och principen om barnets bästa måste bli vägledande när staten tvångsplacerar barn, och för det krävs en omstart. Det är helt avgörande för att tillgodose barns rättigheter och ge dem en rimlig chans till ett bättre liv.

Att bygga upp något nytt kommer att ta tid. Alternativen till dagens system måste utformas tillsammans med experter inom bland annat vård och omsorg, barnrättsorganisationer och tillsammans med barn själva. Detta är oerhört viktigt, så att inte destruktiva strukturer upprätthålls även framåt. Medan det arbetet pågår måste en rad åtgärder vidtas omgående:

2. Upprättelse och ersättning. För att bygga nytt behöver vi göra upp med det som hänt. Staten måste ge barnen en formell ursäkt och möjlighet till ersättning. Det som hänt är en rättsskandal och en oerhörd kränkning av barns rättigheter.

3. Stärkt rätt till juridiskt ombud för placerade barn. Genom egna ombud stärks barnets ställning gentemot myndigheterna. Möjligheterna för barn och unga att anmäla när deras rättigheter kränks behöver också stärkas. Vi vill också tillsätta oberoende observatörer på SiS-hemmen. Den nuvarande klagofunktionen hos IVO måste förstärkas och göras mer känd hos unga.

4. Omedelbart stopp för avskiljningar. Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU). Farliga metoder för fysiska ingripanden ska dessutom avskaffas.

5. Förövare ska inte vårda barn. När 193 fall dokumenteras där personal är förövare av sexuella kränkningar och våld mot de barn de finns till för att skydda och vårda, då finns det ett mycket allvarligt systemfel. Regeringen och SiS måste säkerställa att inte ett enda barn till utsätts för sexuella övergrepp.

Läs debattartikeln i DN här. 

Relaterade nyheter

Stoppa tvångsumgänget, inför en lex Tintin

Stärk ungas läsning – lagstifta om skolbibliotek

Skydda barn från sexuella övergrepp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter