Stoppa tvångsumgänget, inför en lex Tintin

Blonde kid with yellow jacket pointing at cameraBlonde kid with yellow jacket pointing at camera

Stoppa tvångsumgänget, inför en lex Tintin

En åttaårig pojke i Luleå misstänks ha mördats av sin pappa. Han var inte ensam. Vecka ut och vecka in tvingas barn till umgänge med föräldrar som de är rädda för, skriver MP:s språkrör Märta Stenevi och riksdagsledamot Ulrika Westerlund i Sydsvenskan.

Det är en skam att inte uppgifter om våld väger tyngre i domar kopplade till vårdnadstvister, boende och umgänge. Detta tvångsumgänge måste omedelbart upphöra. Våldsutsatta kvinnor och barn måste få skydd av lagen och rättsväsendet, så att liv kan räddas. Inga fler barn får dömas till tvångsumgänge med en våldsam förälder, skriver de, och kräver att riksdagen inför en lex Tintin.

I artikeln kräver de:

• Inget umgänge vid skyddade personuppgifter eller i skyddat boende. När det finns en hotbild eller ett kontaktförbud mot förövaren eller när den våldsutsatta lever med skyddade personuppgifter ska umgänge inte förekomma.

• Ge barn ett eget juridiskt ombud i vårdnadsmål så att deras uppgifter hörs i rätten och deras utsatthet för våld blir en del av riskbedömningen. Barnets rätt måste väga tyngre än förövarens.

• Granska om tillfällig vårdnad används tillräckligt ofta vid uppgifter om våld.

• Öka kunskapen hos domstolarna. Genomför utbildningsinsatser kring vilka konsekvenser beslut om vårdnad, boende eller umgänge kan få när den ena föräldern utsatt barnet eller den andra föräldern för våld.

Läs artikeln i Sydsvenskan här (ofta betalvägg)

Relaterade nyheter

Stäng ner SiS-hemmen nu

Stärk ungas läsning – lagstifta om skolbibliotek

Skydda barn från sexuella övergrepp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter